Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Skapa med färg, form och black out poetry

Här berättar vi om workshoppar i scenografi/kostym som vi gjorde för årskurs 8 i höstas. De utgick från boken Oktober är den kallaste månaden av Christoffer Carlsson, och ingick i pilotprojektet ”OÄDKM” som vi skrev om i förra inlägget. Vi på Trampolin ledde workshopparna tillsammans med en konstpedagog från Konsthallen i Kulturcentrum och en scenograf från Folkteatern Gävleborg.

Vad handlar boken om?

Vi startade workshopparna med att prata om Oktober är den kallaste månaden. Eleverna fick se på en kort film inspirerad av boken, därefter fick eleverna berätta om vad de kom ihåg från berättelsen. Det kunde vara personer, miljöer, föremål eller händelser. Vi gjorde en minneskarta och skrev ner allas reflektioner på ett stort vitt papper.

Att tolka boken i färg

Eleverna fick sedan till uppgift att tolka boken i färg. Vi hade tejpat fast ett stort papper på ett långbord och lagt fram penslar och olika vattenfärger. Vi betonade att det inte fanns något rätt eller fel, utan att de skulle gå på impuls och känsla. Eleverna målade under tystnad och vi roterade efterhand plats runt bordet. Målet var att fylla hela pappret med färg och man målade vidare där någon annan slutade. För att höja stämningen spelade vi musik i bakgrunden, bland annat låtar av Bruce Springsteen.

Vad gör en scenograf?

Medan målningen torkade berättade scenografen Åsa Norling från Folkteatern Gävleborg om sitt kreativa arbete. Hon visade olika bilder om hur det går till att ta fram scenografi från idé till färdig scen, och hur processen med kostym och mask ser ut.

Hitta konturer i målningen

När den gemensamma målningen torkat fick eleverna varsin svart tuschpenna. Nu var uppgiften att hitta och fylla i konturer i målningen och skriva ord som kunde kopplas till bokens innehåll eller deras upplevelse där och då. Det blev spännande att se vad det var för ord och skapelser som växte fram på pappret.

Black out poetry

Vi gjorde lite olika former av ”Black out poetry” under de olika workshopparna. Eleverna fick vi ett tillfälle välja varsin sida från boken och under tystnad ringa in ord med en svart tuschpenna. Orden var sådana som de fick en känsla för eller som de tyckte stack ut i texten. När de hade gjort det fick de stryka över all övrig text så att bara de inringade orden syntes. Dessa ord blev en grund till en dikt som eleverna fick läsa upp. Dikterna tog de sedan med sig in i Studion och till nästa del av workshoppen.

En annan variant av ”Black out poetry” som vi testade på, var att vi kopierade upp sidor från boken som vi tejpade fast så att det täckte hela långbordet. På dessa sidor fick eleverna sedan måla till musik och välja ut ord från de olika sidorna som de ville ringa in. Det blev en väldigt effektfull målning.

Skapande i Studion

I Studion fick eleverna med inspiration från boken, målningen och sina dikter skapa olika karaktärer och miljöer med hjälp av skapande material. Vi hade byggt upp modellväggar av papp och modellfigurer av ståltråd som de kunde utgå ifrån.

Eleverna skapade både karaktärer och scener från boken, men hittade också på nya karaktärer och miljöer. De fick också göra moodboards med material, bilder och tyger etc. för att visa sina tankar och idéer.

Vad har du skapat?

Under hela workshoppen använde vi en filmkamera och ställde frågor för att dokumentera elevernas reflektioner och tankar. Vi avslutade med att eleverna fick sätta sina alster på valfri plats på målningen, och sedan berätta vem eller vad de hade skapat. Vi var nyfikna på vilka karaktärer som hörde ihop, deras personligheter, personliga tillhörigheter, vad som hände i den scen som de hade skapat osv. Det blev många spännande berättelser!

Nästa steg i projektet var nu att skapa en scenföreställning som var inspirerad av boken och baserad på det material som tagits fram i de workshoppar som eleverna i årskurs 8 fått testa på. Förutom scenografi/kostym hade eleverna också fördjupat sig i gestaltning/skådespeleri och musik/ljudskapande. I nästa blogginlägg berättar vi mer om hur denna föreställning blev!

Sök inlägg

Filtrera