Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Litteraturprojekt ”OÄDKM”

God fortsättning önskar vi från Trampolin! Vi ser fram emot ett nytt arbetsår fylld av roliga aktiviteter och samarbeten. I årets tre första blogginlägg får ni läsa om vårt spännande pilotprojekt för årskurs 8 som vi genomförde i höstas. Där stod elevernas medskapande i fokus och vi utgick från boken Oktober är den kallaste månaden, OÄDKM.

Ny metod tillsammans med Folkteatern Gävleborg

För några år sedan när Trampolin var på studieresa i Umeå besökte vi den fascinerande verksamheten Kulturverket och blev inspirerade av deras metod Barn säger åt proffsen vad de ska göra. Metoden går ut på att barn är medskapare av professionella verk, där vuxna proffs framför och utför barnens idéer. Ända sedan besöket i Umeå har idén om att testa metoden hos oss legat och grott och nu i höstas blev det äntligen dags. Vi tog kontakt med Folkteatern Gävleborg som ville utforska metoden med oss.

Eleverna medskapare till föreställning

Tillsammans med personal från kulturskolan, kulturenheten och konsthallen i Kulturcentrum bildade vi en arbetsgrupp med en producent, tre skådespelare, en ljudkonstnär och en scenograf från Folkteatern. Vi valde att testa metoden i ett av våra redan pågående litteraturprojekt för högstadiet som utgår från boken Oktober är den kallaste månaden skriven av Christoffer Carlsson.

Upplägget var att eleverna i årskurs 8 på Murgårdsskolan skulle läsa boken och sedan genomföra olika workshoppar på Kulturcentrum. De idéer och alster som togs fram i workshopparna skulle sedan tolkas i en nygjord föreställning av Folkteatern Gävleborg och spelas upp för eleverna. På så vis fick eleverna skapa och uppleva kultur tillsammans med professionella kulturskapare och bidra med innehåll till föreställningen.

Förberedelse

Inför projektet fick skolan en klassuppsättning av boken och en handledning kopplad till berättelsen. För att ge ytterligare en förförståelse av boken gjorde Trampolins verksamhetsutvecklare Ulrika Goude Westby ett besök i varje klass. Hon berättade stora drag av boken och peppade eleverna att läsa. De fick också möjlighet att ställa frågor.

Tre fördjupande workshoppar

Inför workshopparna i Kulturcentrum delades eleverna in i tre grupper där varje grupp fördjupade sig i varsitt konstuttryck. Workshopparna leddes både av oss från Kulturcentrum och kulturutövarna från Folkteatern.

I gruppen som arbetade med gestaltning och skådespeleri fick eleverna göra olika dramaövningar och skapa egna scener utifrån citat från boken.

I den andra gruppen fick eleverna fördjupa sig i musik och skapa ljudspår med den digitala appen Garageband. Här utgick man också från citat från boken.

I Varvet ärver man sitt hus, hur man lever, sina lojaliteter. Historien finns i ens blod vare sig man vill det eller inte.

Oktober är den kallaste månaden, sid. 18.

I den tredje gruppen fick eleverna arbeta med scenografi/kostym och skapa med färg och form. De fick bland annat göra ”Black out poetry”, collage och bygga karaktärer och miljöer. I nästa blogginlägg berättar vi lite mer ingående om hur vi jobbade i just den här workshoppen.

Sök inlägg

Filtrera