Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEKFULLA LEVANDE SKAPANDE UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Om Litteraturhusbloggen

Litteraturhusbloggen drivs av Litteraturhuset Trampolin i Sandvikens kommun. Litteraturhuset Trampolins syfte är att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer. Genom Litteraturhusbloggen sprider vi våra arbetssätt och metoder till pedagoger, bibliotekspersonal och andra kulturutövare som arbetar med barn och unga. Vi hoppas att våra inlägg kan inspirera er att arbeta vidare med barn, berättande och skapande!

Litteraturhuset Trampolin

Vårt syfte

Trampolin är ett litteraturhus för barn och unga som ligger i Kulturcentrum i Sandviken. På Litteraturhuset Trampolin arbetar vi med att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling genom olika estetiska uttrycksformer med fokus på berättande. Genom högläsning, drama, bild, film, foto, rörelse, musik m.m. levandegör vi böcker och andra berättelser och uppmuntrar barn och unga till eget berättande.

Vår verksamhet

Trampolin invigdes med buller och bång våren 2014. Vår målgrupp är barn i åldrarna 0-18 år och vuxna som i sitt yrkesutövande, ideellt eller privat har betydelse för barns och ungas möjligheter att skapa berättelser och utveckla sitt språk. På Trampolin erbjuder vi barn möjlighet att under skoltid och på fritiden skapa egna och ta del av andras berättelser. Vi är även en del av Kulturlöftet i Sandvikens kommun där vi som aktör utvecklar och genomför litteraturprojekt för olika årskurser i förskola och skola. Trampolin har under 2020-2021 ett regionalt uppdrag från Region Gävleborg att vara en resurs för hela länet. För vår vuxna målgrupp erbjuder vi exempelvis fortbildning, inspirationsdagar och studiebesök samt möjlighet att ta del av våra handledningar och pedagogiska material som är framtagna på Trampolin.

Våra lokaler

Om man frågar någon om hur ett litteraturhus ser ut så tänker nog många på ett hus fyllt med böcker ungefär som ett bibliotek, men våra lokaler ser annorlunda ut. På Trampolin får berättelser liv genom olika estetiska uttryck och det speglar sig i de lekfulla lokalerna. I Berättarrummet finns bland annat mattor med hjul som i stunden kan förvandlas till skepp på ett stormande hav eller ambulanser som hastigt rycker ut i nöd. Det finns en hel vägg med tittskåp i olika former där spännande föremål uppmuntrar till lek och kreativitet och en koja att krypa in i om man vill bygga sig ett litet bo. Föremålen i tittskåpen kan starta igång en berättelse eller användas som rekvisita i en film eller teater. I vårt fina Cafékök kan vi samlas och dramatisera en bok eller umgås genom att baka eller laga mat. I vår Studio finns olika material som inspirerar till att skapa och experimentera med och i korridorsgalleriet finns möjlighet att ställa ut det barn och unga har skapat. På Trampolin är det viktigt att barn får vara delaktiga och ha inflytande, och i samarbete med barnkulturdesigner Eva-Johanna Isestig är lokalerna framtagna tillsammans med barn och unga i en omfattande designprocess.

Våra grundperspektiv

Trampolin har tre utgångspunkter som formar verksamheten.
Det handlar om att lyssna och ta in barnets åsikter och önskemål i samspel med vårt egna barnperspektiv och att arbeta för att utveckla barnens delaktighet och inflytande i vår verksamhet.
Vi bär med också med oss bilden av alla barns symboliska ryggsäckar, dvs att de barn vi möter bär med sig sina individuella språkliga, sociala och kulturella erfarenheter. Hos oss på Trampolin vill vi ge dem förutsättningar och möjligheter att visa upp och använda de kunskaperna.
Literacy-begreppet och det multimodala perspektivet är också vägledande för oss. Det handlar om att barn och unga får möjlighet att visa sina kunskaper och skapa mening på fler sätt än bara med tal och skrift. Vi uppmuntrar barn och unga till eget berättande och utifrån böckernas värld skapar vi egna multimodala berättelser där vi blandar drama, bild, form, film, foto, ljud, musik och skrift. Utifrån teman skapas figurer och världar som inspirerar barnen till berättande, där deras intressen och medievärldar står i centrum. En liten lerklump med knappögon, piprensare och glitter kan vara början till en historia som får liv genom digitala verktyg.

Boken om Trampolinmodellen

2018 släpptes boken "Trampolinmodellen- Ett lekfullt sätt att stärka barn och ungas läs- och språkutveckling" skriven av Karin Forsgren Anderung och Elin Folkesson. Det är en praktisk metodbok som beskriver Trampolins erfarenheter och arbetssätt att kombinera teori och praktik med berättelsen i centrum. Boken är uppdelad i fyra huvudkapitel som handlar om barns delaktighet, rummets betydelse samt hur vi planerar och genomför våra skapande aktiviteter. Fyra forskare som betytt mycket för Trampolins verksamhet bidrar dessutom med varsin fördjupande text. Boken finns att beställa via vår hemsida.