Litteraturhusbloggen

Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEKFULLA LEVANDE SKAPANDE UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Skribenter

Det är vi verksamhetsutvecklare på Litteraturhuset Trampolin som skriver på bloggen och här nedanför får du en närmare presentation av oss var och en. På Trampolin har vi även gästskribenter från Sandvikens folkbibliotek och Region Gävleborg.

Ingeborg
Wasserman Westlin

När jag var liten älskade jag böckerna om den vilda bebin som med sin fantasi och livlighet kunde förvandla den grå vardagen till ett spännande äventyr.
För mig är Trampolin ett äventyr! Här får det fantasifulla och lekfulla hos barn och unga ta plats och uttryckas på massor av olika sätt. Allt kan hända. Berättelser, världar, saker och figurer kan få liv genom teater, bild, foto, film, musik och skrivande. Jag är utbildad bibliotekarie och teaterpedagog och har tidigare arbetat inom bibliotek och skola med barn- och ungdomskultur. Glädje för mig är att dagligen få inspirera till berättande och skapande på ett Trampolinigt sätt.

Ulrika
Goude Westby

Precis som Lotta på Bråkmakargatan tycker jag att inget är omöjligt. Det är viktigt att ha tilltro till sin egen förmåga. Alla barn och unga ska få vara sig själva och genom fantasi och lek få utvecklas och växa som människor utifrån sina egna förutsättningar. På Trampolin får alla barn det! Jag har en bakgrund som dramapedagog i Kulturskolan men är även utbildad inom regi och skapande dans. Förutom teater har jag en stor passion för sång och skrivande. Det återspeglas i mitt jobb att utveckla metoder för berättande och inspirera både barn och vuxna med Trampolins lek- och fantasifulla arbetssätt!

Katarina
Eriksson

Liksom min barndomsidol Pelle Svanslös tycker jag att det är viktigt att alla får vara med. På Trampolin vill vi att barn och unga ska känna sig delaktiga och det gör vi genom att utforma workshoppar utifrån barnens intressen och med en tillåtande atmosfär.
Här ser vi varje barn och ställer frågan, vem vill du vara idag?
Jag har en bakgrund som bildlärare i grundskolan men även studerat ämnen som dramapedagogik, grafisk design, kreativt skrivande för att nämna några. Under min fritid utvecklar jag mitt eget konstnärskap och har en tro på att alla kan skapa utifrån sina egna förutsättningar.