Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Silent books – böcker på nya äventyr

Litteraturhuset Trampolin har, som vi tidigare berättat om i ett blogginlägg, deltagit i projektet Silent books Sverige. Projektets syfte var att utveckla metoder för arbete med textlösa böcker i samarbete mellan bibliotek och flyktingförläggningar. För att få in fler erfarenheter och för att fler barn skulle få möta textlösa böcker har vi under senvintern lånat ut några av böckerna till Föreningen Konst & Landskap, som använt dem i ett projekt riktat mot barn på asylboenden i Sandviken och Gävle. Karin Olsson från Konst & Landskap gästbloggar nedan om hur arbetet fungerat.

”Vi fick låna fyra böcker från Litteraturhuset Trampolin till vårt projektarbete med kreativa workshopar med barn på asylboenden i Gävleborg:

David Wiesner – Flotsam

Aaron Becker – Resan

JiHyeon Lee – Simbassängen

Raymond Briggs – Snögubben

Vid ungefär tio tillfällen har vi använt böckerna i samband med våran samling i början eller i slutet av workshopen.

 

Mellan 3-10 barn i åldrarna 4-11 år har varit med och läst böckerna vid varje tillfälle.

Det har varit spännande att läsa böckerna med barnen, de flesta gångerna har de varit aktiva och det har blivit diskussioner på blandade språk om vad som händer och vad olika saker heter på olika språk. Barnen har förklarat för varandra vad som hänt när någon inte förstod. Ibland har vi behövt stanna upp barnen för att det blivit för uppspelta i bläddrandet och därför missat själva berättelsen.


 


Den bok vi använt oss av mest är Aaron Beckers Resan. Det finns en fågel i boken, flera barn valde att efter läsningen rita och göra fåglar i lera.

David Wiesners Flotsam har vi använt som introduktion till att titta på saker. Boken berättar om en pojke på en strand som hittar en märklig kamera. Efter läsningen fick barnen titta påolika saker i lupp, flera valde att titta på bilderna i boken med lupp.

Barnen behövde vara lite äldre för att förstå vad som händer i Flotsam även om de tyckte om bilderna ändå.

Böckerna har överlag varit uppskattade och om vi får de medel vi sökt till ett nytt projekt riktat mot barn på asylboenden vill vi fortsätta att arbeta med dem.”

 

Sök inlägg

Filtrera