Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Silent books i Sandviken

IMG_1914

IBBY – International Board on Books for Young People är en världsomspännande, ideell förening som stödjer spridning av god barn- och ungdomslitteratur och arbetar för att barn över hela världen ska få tillgång till böcker, berättelser och bilder. Det finns nationella IBBY-sektioner, varav IBBY Sverige då är en, i mer än 70 länder i världen.

IBBY i Italien startade 2012 ett projekt som hette Silent Books: From the world to Lampedusa and back. Det hade sin upprinnelse i situationen på den italienska ön Lampedusa, dit många flyktingar då hade kommit efter farliga resor över Medelhavet. På Lampedusa valdes textlösa böcker och berättelser som bibliotekarier och volontärer från hela världen läste för barn och vuxna. Man såg att de textlösa böckerna, som oftast är extra rika i sitt bildspråk, kunde nå människor från alla kulturer, oavsett vilket språk personerna talade. Böckerna gav också en snabb väg in i det nya språket och väckte lusten till läsning.

IBBY i Sverige startade hösten 2015 en svensk variant av Silent books-projektet. Det IBBY Sverige ville göra var att utveckla metoder för arbete med textlösa böcker i samverkan mellan folkbibliotek och asylboenden.

Ett urval av textlösa bilderböcker som kan fungera i Sverige togs fram, från början 14 stycken, och böckerna och en handledning skickades ut till ett antal kommuner i Sverige, som fick prova att arbeta med materialet.

The tree houseSandvikens kommun kom in i Silent books-projektet strax innan sommaren 2016, lite senare än de andra kommunerna. Då lådan med böcker placerades på Litteraturhuset Trampolin, bestämde vi oss för att prova ett ”Trampolin-inspirerat” sätt att arbeta med böckerna. Vi valde ut en av böckerna, The tree house, och arbetade ut en workshop utifrån boken. Workshopen genomfördes tre gånger ute på boendena samt vid två tillfällen på Litteraturhuset Trampolin, med särskilt inbjudna nyanlända barn från närliggande förskola. En av Trampolins verksamhetsutvecklare, en bibliotekarie samt en filialföreståndare har lett workshoparna.

Vid workshopens inledning möter vi alla barn och tar upp deras namn. Namnen skriver vi upp på en skylt eller så får alla barn namnlappar.IMG_1893 Vi samlar alla i ett rum, eller i ett hörn av ett rum, där vi lagt upp en sagomatta. Där finns också laminerade bilder av djuren från The Tree House. Boken ”läses” av en av oss, medan den andra fotar och antecknar. Vi har inte bestämt exakt innan hur vi ska ”läsa” boken, det beror lite på gruppen, hur gamla de är och hur mycket svenska de förstår. Ibland får barnen knacka på sidorna, eller blåsa på dem för att de ska öppnas. Sagoresan har sett olika ut varje gång. Vid något tillfälle har barnen tagit initiativ till en egen lek utifrån bilderna i boken.

The tree house är en väldigt öppen berättelse, där mycket kan sägas om varje sida. Vi uppskattar att barn i åldrarna 4-12 år passar för den här workshopen.

Bild 5bIMG_1914”Läsningen” av boken fungerar bra trots att barnen har många olika språk. Barnen har varit förväntansfulla och uppspelta och framför allt fantasifulla och skapat egna berättelser. Vi har sett att barnens språkutveckling stärks, då ord uttalas och upprepas.

IMG_1831

Efter läsningen är det dags för en skapandestund. Det är bra om barnen inte ser materialet innan läsningen, då kan de bli lite okoncentrerade. Vi har dukat upp med många olika typer av material, färgade papper, silkespapper, tidningar, pennor, omslagspapper, saxar, limstift osv. Vi visar barnen olika förslag på hur de kan skapa ett slags omgivning för den laminerade bild som de fått med sig från lässtunden, men är också lyhörda för barnens egna idéer. Det har inte varit några problem att få igång barnens skapande. Skapandestunden blir också en språkutvecklande stund, där vi sitter med och pratar och upprepar ord tillsammans.

IMG_1711IMG_1930När barnen är klara sätter vi upp alla deras verk och de får berätta vad de gjort och fotas tillsammans med sitt verk. Om de inte kommer ihåg eller inte kan/vill berätta hjälps vi åt, och pratar också om vad de sa när de skapade. Fotona på barnens verk samlas ihop till en laminerad bok, som vi skickar till boendet/förskolan efteråt. På så sätt kan de fortsätta läsningen av sin egen ”silent book”.

En sak som är viktig att tänka på vid planeringen av workshopar ute på asylboenden är att det påverkar en mycket att möta barn som är på flykt och som kanske inte får stanna i Sverige. Vi tycker att det är bra att vara minst två personer från arbetsplatsen som åker ut och att det finns tid för samtal efteråt. Bra information finns i Unicefs skrift Möta barn på flykt.

IBBY har nu redovisat Silent books-projektet, men såväl i Sandviken som i de övriga kommunerna kommer vi att fortsätta arbeta med de textlösa böckerna på olika sätt.

Sök inlägg

Filtrera