Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Om höstlov, läslov… och spellov!

Som ni säkert redan uppmärksammat presenterade statsministern och utbildningsministern den 21 augusti ett antal förslag med syfte att stärka svensk skola. De flesta nyheterna samlas under rubriken Läsning – läslov och läsfrämjande insatser.

”På tio år har Sverige rasat från femte till tjugonde plats i läsförståelse i Pisa-undersökningen. Det är mycket allvarligt då en god läsförståelse är helt avgörande för att ett barn ska klara skolan och kunna delta fullt ut i samhällslivet.” Det är bakgrunden till de satsningar som regeringen nu vill göra:

Höstlov blir läslov

Hela Sverige läser med barnen (en läsdelegation ska samordna samtliga statliga läsfrämjande insatser)

Läsinspiration till småbarnsföräldrar i socioekonomiskt utsatta områden

Utvidga Läslyftet till förskola och skolbibliotek

Den satsning som blivit mest uppmärksammad är den som handlar om höstlovet, som regeringen hädanefter kommer att benämna och stärka som läslovet. För att detta ska få genomslag kommer regeringen att föreslå att 5 miljoner kronor per år avsätts 2017-2020. Pengarna ska stimulera kulturinstitutioner runt om i landet att genomföra läsfrämjande insatser under skollov.

Det kommer förmodligen inte att råda brist på idéer då väl de flesta bibliotek och många andra kulturinstitutioner redan gör denna typ av insatser under loven.

En farhåga kring satsningen kan vara att den kommer just från utbildningsdepartementet, ska skolan lägga sig i vad barnen gör på loven? Fokus på lästvång eller på läslust?

Den 20-åriga skribenten Effie Karabuda kommer med ett kreativt förslag i en krönika i Aftonbladet: Skrota läslovet och inför spellovet!

”Spelens värld erbjuder inte bara en interaktiv verklighetsflykt, utan ökar också vår inlärningsförmåga. Alla skyltar, chatter, dialoger och menyer som våra ögon skannar av bidrar till läsförståelsen. Barnen lär sig att utveckla sin svenska och engelska och knyter kontakter världen över i onlinespelandet. Gaming är så mycket mer än en tidsslukande demonslakt.” skriver hon.

Pojke vid Scratch

”Ett tråkigt tvång från en vuxen” sammanfattar Effie Karabuda nyheten om läslovet.

Enligt vad som sades i ett samtal om en eventuell satsning på ett läslov under bokmässan i Göteborg förra året har lärarfacken dock lovat att inga läsläxor ska ges över lovet och inga förhör över det lästa ska ske när eleverna kommer tillbaka. Lovet ska fortfarande vara ett lov och lusten ska stå i centrum. I panelsamtalet deltog bl.a. utbildningsminister Gustav Fridolin och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunkhe. (Läs mer om vad som sades i samtalet i vårt blogginlägg från september 2015.)

Läslov_Master_logo tajtare

LÄSLOV vecka 44 är ett brett läsfrämjande samarbete genom Läsrörelsen med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag i ett växande nätverk, som lobbat för den satsning som regeringen nu genomför. I år utlyser nätverket Läslovspriset för barn i åldrarna 7-13 år, som tävlar genom att skicka in t.ex. en film, en sång, en dikt, en berättelse eller en serie. Läs mer om tävlingen på läslov.se.

Kommer höstlovet som läslov att slå igenom på samma sätt som februarilovet har etablerats som sportlov? Det återstår att se, och saken kommer med all säkerhet att debatteras vidare!

 

 

Sök inlägg

Filtrera