Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Nyframtaget material och studie om projektet Uppdraget

 

Som vi berättat om här i bloggen tidigare (här t.ex.) startade Litteraturhuset Trampolin 2014 ett litteratur-, historie- och skapandeprojekt kring Camilla Lagerqvists ungdomsroman Uppdraget. Uppdraget litenProjektet drevs i samarbete med och med initiativ från författaren själv och dramapedagogen Ulrika Goude Westby. Ett koncept togs fram för åk 6 med syfte att stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva, formulera egna åsikter och genom ett historiskt perspektiv utveckla en förståelse för samtiden samt ta ställning i etiska och moraliska frågor. Läs mer om upplägget här. Konceptet var först tänkt att enbart erbjudas under läsåret 2014-2015, men blev så uppskattat att det fick en förlängning under 2015/2016. Så här skrev några av de pedagoger som deltog i projektet tillsammans med sina klasser i den enkät som skickades ut:

– Mina elever var mycket nöjda, de tyckte att det var spännande och intressant.

– De har fått med sig mycket om andra världskriget och hur det var då. De har fått med sig mycket om olikheter och likheter.

– Jag skulle vilja ha undervisningen på det här sättet. Ett jättebra projekt!

 

Collage Uppdraget

 

För att sprida kunskap om arbetet med Uppdraget och inspirera andra till liknande arbetssätt har Litteraturhuset Trampolin tagit fram materialet Uppdraget – ett inspirationsmaterial för arbete med historia, litteratur och skapande (maj 2016). I materialet beskrivs alla moment i de två gånger två timmar långa träffar som eleverna erbjöds på Trampolin. Vid den första träffen fick eleverna genomföra fem olika uppdrag i syfte att rädda motståndskvinnan Svarta rosen och möter flera historiska personer i roll. Vid träff 2 dras på ett lekfullt sätt paralleller mellan nutid och dåtid och förtryck, likheter och olikheter diskuteras. Inspirationsmaterialet innehåller även råd till den som vill starta ett eget projekt med liknande arbetssätt och tips på passande boktitlar.

 

Bild på framsida studie Uppdraget

Litteraturhuset Trampolin ville också undersöka vad som händer med eleverna när de deltar i denna alternativa form av undervisning. Forskaren Fredrik Lindstrand följde därför under våren 2015 en av klasserna som deltog i projektet Uppdraget. Hans observationer och slutsatser publiceras nu i studien Med berättelsen och berättandet som mål och medel i en gränsöverskridande läroprocess kring andra världskriget (Konstfack 2016).

Fredrik Lindstrand fann flera element i projektet som han själv kan ta med sig i utformandet av kommande lärprocesser och skriver: ”Projektet som helhet kan betraktas som en lärprocess utformad för dagens unga, som är vana vid denna typ av berättelsevärldar från den populärkultur de engagerar sig i på sin fritid.”

Även vi finner resultaten av studien intressanta och avser att sprida dem även i seminarieform längre fram.

 

Camilla LagerqvistSå här säger författaren Camilla Lagerqvist i samband med att inspirationsmaterialet och studien nu publiceras:

– Uppdraget har varit ett oerhört roligt projekt att jobba med, framförallt för att det har uppskattats av både elever och pedagoger. Dessutom visar det att man inte behöver sitta i en skolbänk för att lära sig de ämnen som finns i läroplanen.

PS. Camilla är i dagarna dubbelt aktuell. Hennes nya ungdomsroman Den vita döden kommer nämligen ut denna vecka, och har redan fått fina recensioner i bl.a. Arbetarbladet. DS.

 

Sök inlägg

Filtrera