Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Uppdraget – ett läsprojekt för åk 6

Uppdraget är ett nytt litteratur-, historie- och skapandeprojekt som är framtaget av dramapedagog Ulrika Goude Westby och författaren Camilla Lagerqvist i samarbete med litteraturhusets verksamhetsutvecklare. Projektet utgår ifrån Camilla Lagerqvists ungdomsbok med samma namn, som utspelar sig under andra världskriget. Med hjälp av drama, problemlösning och eget skapande ska elever i åk 6 få ett ökat intresse för att läsa, skriva och uttrycka sig, samtidigt som de får kunskaper i historia.

En inbjudan gick ut till alla åk 6 i Sandvikens kommun att komma till Trampolin för att delta i projektet, och intresset från skolorna har varit stort. Efter en första provomgång med en mindre grupp elever som fick ge sina synpunkter på arbetssättet, är det nästa vecka dags att köra igång på riktigt.

Uppdraget collage långt

Varje klass kommer då till Trampolin två gånger. Den första gången introduceras boken och sedan får eleverna i grupper lösa olika problem som är kopplade till berättelsen. Med sig hem får de en skriv- eller dramauppgift som de ska visa upp nästa gång, då de också får tillfälle att uttrycka sina åsikter genom olika diskussions- och värderingsövningar.

Det ska bli väldigt spännande att följa projektet och se klassernas respons, en mer ingående rapport om hur arbetet går kommer i ett inlägg framöver. Om projektet blir lyckat, vilket vi naturligtvis tror och hoppas att det blir, är det tänkt att det också ska resultera i en metodhandledning så att fler kan prova på arbetssättet.

Sök inlägg

Filtrera