Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Läs en teater – Hudiksvall

Som vi tidigare berättat om i ett inlägg här på bloggen har vi varit med i projektet Läs en teater som initierats av Riksteatern Gävleborg och Kulturutveckling – Region Gävleborg. Hösten 2015 samarbetade vi med Hofors kommun, och i princip alla 4-5-åriga förskolebarn i kommunen deltog i projektet.

dagis_bokBarnens pedagoger läste då boken Barbie-Nils og pistolproblemet av norska Kari Tinnanen högt för sina barngrupper. Barn och pedagoger fick därefter se föreställningen Barbie-Nils och pistolproblemet i Teater Barbaras uppsättning. Pedagogerna deltog även i en workshop/föreläsning om att ”Prata scenkonst” med Caroline Grafström, konsulent för barn och unga på Riksteatern Västernorrland.

I rapporten ”Vi läste Barbie-Nils och sen fick vi gå på Barbie-Nils…”, som vi publicerade i februari 2016, beskrivs bakgrunden och idéen kring konceptet Läs en teater. I rapporten beskrivs också hur de medverkande förskoleavdelningarna valt att ta sig an uppgiften. Rapporten är inte en vetenskaplig undersökning utan en dokumentation av hur pilotprojektet drevs och vilka effekter som iakttogs.

Några av de slutsatser som drogs i rapporten var:

  • Att kombinera bokläsning och teater är ett lyckat arbetssätt. ”Det öppnar upp för fler olika sätt att tolka vad man hör och ser”.
  • Boken och teatern har delvis bidragit till diskussioner och skapande arbete i grupperna.
  • Föreläsningen ”Prata scenkonst” var inspirerande och gav en bra struktur för att samtala med barnen.

Collage efterarbete

En fråga som vi kände att vi ville gå vidare med efter pilotprojektet i Hofors var den om det skulle bli en annorlunda teaterupplevelse om barnen inte läst boken i förväg, och på vilket sätt. ”Det kan vara en nackdel för vissa barn att ha en bild av vad som ska komma på teatern” var en synpunkt som kom in från förskolorna.

Tillsammans med Hudiksvalls kommun och Riksteatern Gävleborg har vi nu därför fortsatt arbetet med bok och teater, och valt att kalla det Läs en teater – Hudiksvall. Den här gången arbetar vi med boken Nasse hittar en stol av Sven Nordqvist och föreställningen Nasse! – musikalen av Dockteatern Tittut. Barnen som deltar är något yngre än de i Hofors, 2-3 år.

nasseI torsdags och fredags fick barnen (totalt ca 280 stycken) och deras pedagoger se föreställningen i Delsbo och Hudiksvall. Ungefär hälften av barnen hade läst boken i förväg, den andra hälften kommer att läsa boken efteråt. Alla pedagoger erbjöds delta i en föreställningsanalys med teaterkonsulent Agneta Svens på fredag eftermiddag, efter modellen som presenteras i Anna Bergs skrift Prata scenkonst.

I samarbete med Högskolan i Gävle (HiG) har vi denna gång initerat en forskningsstudie kring Läs en teater. Studien kommer att fokusera på hur barn uppmärksammar och kunskapar kring läs- och teaterupplevelser. De som kommer att utföra studien är Birgitta Silfver och Lotta Grut, lektor resp. adjunkt i dramapedagogik på HiG. Förutom föreställning och föreläsning kommer de att observera barnens efterföljande reflektioner ute på ett antal förskolor. De kommer också att göra en enkät till samtliga medverkande förskolor.

Resultatet av studien kommer att publiceras i mitten av våren, och ni kommer naturligtvis att kunna ta del av det här på bloggen.

 

Sök inlägg

Filtrera