Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Läs en teater – två sidor av Barbie-Nils

Teaterföreställningar för barn som baserar sig på en barnbok är vanligt förekommande. Men vilka fördelar finns med att se en föreställning där historien är känd sedan tidigare? Finns det nackdelar? Och hur kan de olika upplevelserna av samma berättelse berika varandra?

Arbete med barns läs- och språkutveckling kan genomföras på många olika sätt. Syftet med konceptet Läs en teater är att göra barns läsande till en helhetsupplevelse där det skrivna ordet gestaltas, dramatiseras och tolkas.

Bakom Läs en teater står Riksteatern Gävleborg i samarbete med Region Gävleborg/Kulturutveckling och Litteraturhuset Trampolin. Under hösten 2015 deltog förskolebarn i åldrarna 4-5 år och pedagoger i Hofors kommun i ett pilotprojekt, där bokläsning och teater kombinerats.

Pedagogerna läste boken Barbie-Nils og pistolproblemet (text: Kari Tinnen, bild: Mari Kanstad Johnsen) högt för sina barngrupper. Boken är skriven på norska och finns inte i svensk översättning, varför en specialframtagen svensk version togs fram. Barn och pedagoger åkte därefter buss eller promenerade till Folkets hus i Hofors, där de fick se föreställningen Barbie-Nils och pistolproblemet i Teater Barbaras uppsättning.

Bok och teater collage

 

Boken och föreställningen handlar om Nils, som fyller 5 år och får önska sig vad han vill i leksaksaffären. Nils vet precis vad han vill ha: En Barbie i rosa balklänning! Men plötsligt vill pappa inte alls att Nils ska få välja själv. I leksaksaffären försöker pappa istället med alla medel få Nils att välja en pistol.

”Om du har en pistol måste folk göra som du vill!”, säger pappa. Då går Nils med på att köpa en pistol, varpå han beordrar pappa att köpa en Barbie till honom… Vilket pappan då naturligtvis gör.

Efter föreställningarna arrangerades en föreläsning/workshop för pedagoger och rektorer om hur vuxna kan tolka och prata om scenkonst med barn. Föreläsare var Caroline Grafström, konsulent för barn och unga på Riksteatern Västernorrland, som utgick från den samtalsmetod som presenteras i Regionteater Västs folder Prata scenkonst.

Därefter bearbetade pedagoger och barn bok och föreställning i sina respektive grupper genom samtal, skapande och berättande.

Collage efterarbete

För att få en bild av hur arbetet med bok och föreställning fungerat anlitades skribenten Cecilia Klang, som följde ett par grupper genom hela processen. Hon pratade med barn och pedagoger, genomförde djupintervjuer och gjorde också en enkät som besvarades av samtliga deltagande avdelningar.

I rapporten ”Vi läste Barbie-Nils och sen fick vi gå på BarbieNils…” beskriver Cecilia bakgrunden och idéen kring konceptet Läs en teater. I rapporten beskrivs också hur de medverkande förskoleavdelningarna valt att ta sig an uppgiften och vilka fördelar och nackdelar som upplägget hade.

Några av de slutsatser som dras i rapporten är:

  • Att kombinera bokläsning och teater är ett lyckat arbetssätt. ”Det öppnar upp för fler olika sätt att tolka vad man hör och ser”.
  • Boken och teatern har delvis bidragit till diskussioner och skapande arbete i grupperna.
  • Föreläsningen ”Prata scenkonst” var inspirerande och gav en bra struktur för att samtala med barnen.
  • Bokens genustema har ibland varit föremål för diskussion i barngrupperna, men det som har engagerat barnen mest är det moraliska dilemmat: att Nils pappa inte håller vad han lovat.

Vi som har drivit projektet har några frågor som vi gärna skulle vilja arbeta vidare med, t.ex:

  • Förstärker vi vuxna befintliga uppfattningar genom att presentera berättelser som kretsar kring ett visst ”problem” (genus, rasism osv.). Några pedagoger uttrycker i intervjuerna en rädsla för att ”väcka den björn som sover” genom att ta upp skillnader mellan pojkar och flickor som kanske inte uppmärksammats av barnen tidigare.
  • Skulle det bli en annorlunda teaterupplevelse om barnen inte läst boken i förväg, och på vilket sätt? ”Det kan vara en nackdel för vissa barn att ha en bild av vad som komma skall på teatern.”

”Vi läste Barbie-Nils och sen gick vi på Barbie-Nils” – En rapport om projektet Läs en teater kan läsas som bläddringsbar fil och finns även i PDF-format. Information om Läs en teater finns under fliken ”Pedagogiskt material och program” på Litteraturhuset Trampolins hemsida.

 

Foto: José Figueroa och medarbetare vid deltagande förskolor.

 

Sök inlägg

Filtrera