Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Knacka på i ett kulturarv – nytt inspirationsmaterial för förskolan

Under vecka 13 och 14 åkte Litteraturhuset och Länsmuseet tillsammans med Anna-Clara Tidholm och Anna Nirs Westlund på en föreläsningsturné till Hälsingegårdskommunerna (Söderhamn, Bollnäs, Ljusdal och Ovanåker) för att berätta om projektet Små barns perspektiv på ett kulturarv. I projektet gjorde förskolan Västergården i Edsbyn en upptäcktsresa i deras lokala kulturarv – Hälsingegårdarna. (Läs mer i inlägget från den 3 mars 2015 .)

Reaktionerna på inspirationsföreläsningarna var väldigt positiva:

”Bra att få tips på hur man konkret kan jobba med ämnet.”

”Jag blev inspirerad och påmind om att allt är möjligt.”

”Det var intressant och inspirerande. Enkla metoder för att jobba med Kulturarven med de yngre barnen.”

”Intressant med olika infallsvinklar från olika yrkesgrupper.”

Så här svarade några av deltagarna på frågan: ”Vad tar du med dig hem?”:

”Att det går att börja resan bland de minsta barnen.”

”Att hålla det ”enkelt” med barnen som vägvisare till ingången i ett projekt. Intresset får styra.”

”Vad mycket man kan göra med små barn. Ta tillvara närmiljön.”

”Hur man kan väva in litteraturen i nästan allt man gör på förskolan.”

Under turnén lanserade vi det nyframtagna inspirationsmaterialet Knacka på i ett kulturarv. Inspirationsmaterialet tar avstamp i Västergårdens arbete och vill inspirera andra att påbörja ett temaarbete med utgångspunkt i ett lokalt kulturarv på ett för barnen meningsfullt sätt. Materialet är utvecklat utifrån världsarvet Hälsingegårdar, men går utmärkt att använda även i arbetet med andra lokala kulturarv.

Kort om innehållet:

Texten Livet på gårdarna ger en historisk introduktion till temaarbetet. Metodbeskrivningen är indelad i olika steg, med konkreta tips från förskolan Västergården. Anna-Clara Tidholm, vars bok Knacka på gav inspiration till barnens undersökande av ett lokalt kulturarv, bidrar med texten Läs och lek!, om barnbokens lekfulla potential. Avslutningsvis reflekterar Anna Nirs Westlund utifrån sina erfarenheter av arbetet med små barn och ett kulturarv i texten En förskolelärares reflektioner.

Välkommen att ladda ner materialet här. Hoppas att du finner inspiration till vidare arbete i din förskola eller i en annan barngrupp. Hör gärna av dig till Litteraturhuset för att berätta om vad ni gjort eller för att ställa frågor.

 

 

 

Sök inlägg

Filtrera