Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Inspirationsresa till Helsingfors

Som ni som följer oss på Facebook kanske redan har sett var Litteraturhuset Trampolins verksamhetsutvecklare på inspirationsresa till Helsingfors i slutet av förra veckan.

Det var på bokmässan i Göteborg i september 2015 som idén till resan väcktes. Vi träffade då representanter från bl.a Sydkustens landskapsförbund, Helsingfors kulturcentral och den finlandssvenska läsambassadören på ett möte som arrangerades av länsbiblioteksverksamheten i Sörmland. Vi upptäckte att vi hade mycket gemensamt med våra finlandssvenska kollegor, och bestämde att vi skulle fortsätta erfarenhetsutbytet i Helsingfors.

Det första vi gjorde när vi lämnat in våra väskor på Scandic Simonkenttä på torsdag kväll var att promenera den korta biten till Annegårdens kulturcentral, ett konsthus för barn och unga i Helsingfors centrum. Där mötte vi specialplanerare Nina Gran från Helsingfors kulturcentral som berättade för oss om Annegårdens verksamhet.

Annegården har tidigare varit en folkskola, som ritades av arkitekt Gustaf Nyström år 1886. Helsingfors stad renoverade byggnaden år 1987 för att användas som ett konstcentrum för barn. Annegården har som sin uppgift att ge förutsättningar för barn och unga att uppleva och se konst och kultur i Helsingfors. Här visas bl.a. utställningar för och av barn och unga, undervisas i olika typer av konstnärliga uttryck och visas föreställningar. Huset ger ett väldigt välkomnande intryck och prov på barnens kreativitet finns överallt.

Collage Annegården

Nina berättade för oss om vad hon som ansvarig för kultur på svenska i Helsingfors arbetar med för barn och unga. Hon samverkar mycket med Sydkustens landskapsförbund, och särskilt Sydkustens ordkonstskola, som vi träffade på fredag morgon. Även deras lokaler fanns på bekvämt gångavstånd från vårt hotell. Sydkustens landskapsförbund arbetar för kultur och utbildning på svenska i sina 16 medlemskommuner. Sydkustens ordkonstskola är en del av landskapsförbundet och utvecklingschef Monica Martens-Seppelin är ansvarig. Monica berättade för oss om ordkonstskolans verksamhet, som bland annat utgörs av ordkonstgrupper för åk 1-9 och fantasiläger varje sommar. I sommar hålls fantasilägret Tidsbubblan i både Pargas och Sibbo.

Babypoesi och Rimjam är två koncept som Sydkusten och Helsingfors kulturcentral m.fl. har utvecklat. Babypoesi riktar sig till barn 0-1 år (men främst ca 3-8 månader) och deras närstående vuxna. På ett systematiskt men lekfullt sätt använder man sig av dikter, rim och rytmer i kommunikation med babyn. För barn som kan röra sig mer fritt (från 1-3 år) kan babypoesin övergå i mera interaktiv och utåtriktad rimlek. Det i Helsingfors framtagna konceptet Rimjam är en interaktiv lekstund som har ett manus och en bestämd ramstruktur, som bildar en programhelhet. I skriften Metodhandbok för småbarnsordkonst, som givits ut av Helsingfors kulturcentral, beskrivs båda koncepten.

Varje år gör Sydkusten projektsatsningar i form av utställningar, festivaler och temadagar som tangerar berättande och ordkonst samt provar nya verksamhetsformer. En längre satsning har man gjort på utställningen Ordboet, som besökt skolor under fyra års tid, men just avslutats.

Lilla ordboet är en utveckling av Ordboet och består av ett antal kappsäckar med språkstimulerande pedagogiskt material. Projektplaneraren Maja Ottelin presenterade en av kappsäckarna för oss och berättade om upplägget. Kappsäckarna bygger på två spännande berättelser. Den som vi förevisades handlar om journalisten Dag Bladh som märker att framtidsdirektören i staden håller på med skumma affärer som har att göra med hemliga tunnelsystem. När materialet presenteras för barnen har kappsäcken på något mystiskt sätt hamnat på deras skola. Klassen tar sig etappvis framåt i berättelsen och lever sig in i äventyret genom att utföra olika ordkonstuppdrag, som kopplas till föremål som finns i kappsäcken.

Collage Ordboet

Materialet är väldigt välgjort, spännande och intresseväckande och Maja berättar att föremålen i väskorna är framtagna för att barnen ska kunna få ta och känna på dem.

Katarina von Numers-Ekman arbetar sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka som Svenskfinlands första läsambassadör. Läsambassadören finansieras av Svenska Kulturfonden inom ett treårigt projekt som administreras av Sydkusten. Syftet med projektet är att skapa en grund för en effektiv, synlig och långsiktig satsning på läsfrämjande verksamhet bland finlandssvenska barn och unga. Katarina von Numers-Ekman, som är modersmålslärare och barnboksförfattare, arbetar bl.a. med att lyfta fram aktuell forskning inom området, skapa kontaktnät, stödja
instanser som vill genomföra läsfrämjande projekt, arrangera fortbildning för pedagoger och att informera föräldrar. Läsambassadörens webbplats är en fin och användbar materialbank och mötesplats för dem som sysslar med läsfrämjande verksamhet i Svenskfinland.

IMG_8765

 

Efter besöket på Sydkustens landskapsförbund hamnade vi via en rundvisning på Richardgatans bibliotek och lunch på Arteneum (som båda har samma arkitekt, nämligen Theodor Höijer), på Utbildningsstyrelsen. Där tog vi del av en föreläsning av professor Murray Gadd från Nya Zeeland på temat ”Hur kan vi stödja barns läsande och skrivande?”. Fokus låg på att lära ut skrivande de som får kämpa lite extra – ”struggeling writers”. Mycket intressant, särskilt nu när vi just dragit igång vår satsning på skrivfrämjande genom att ta fram materialet Skrivarlyan.

 

På lördagen var vi inbjudna att föreläsa på Sydkustens traditionella seminarium för barn inom småbarnsfostran, som just i år firade 20-årsjubileum. Temat för dagen var ”Att erövra språk” och vi berättade under rubriken ”Sago-likt” om vårt arbete med att skapa berättelser tillsammans med de yngsta barnen. Vi pratade bl.a. om vårt arbete med Cirkusloppor på luffen, Att vara ett barn och Knacka på.

IMG_8793

Under förmiddagen föreläste även läsambassadören Katarina von Numers-Ekman tillsammans med Johanna Sallinen om poesiprojektet ”Rassel prassel puss”. Rassel prassel puss är en poesibok med texter av Hanna Lundström och bilder av Maija Hurme som utkom 2015. Katarina och Johanna har tagit fram ett idématerial utifrån de bildsatta dikterna som visar på en mångfald av möjligheter där text och bild levandegörs genom olika aktiviteter. Aktiviteterna är indelade i kategorier så som ”Ordcirkusen”, ”Fantasifabriken” ”Leklaboratoriet” och ”Skaparverkstaden”. Pedagoger i två kommuner har arbetar med boken och materialet i sina barngrupper, och utifrån de synpunkter som kommit fram under arbetet kommer materialet att revideras. När det är färdigt kommer det att publiceras digitalt. Håll ögonen öppna efter det, ett underbart material att arbeta med utifrån en helt underbar bok!

Som ni hör blev vår resa till Helsingfors på alla sätt en inspirationsresa och vi hoppas att få återkomma – både till Helsingfors och med idéer som vi kan förverkliga i Sandviken och Gävleborg.

 

 

Sök inlägg

Filtrera