Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Berätta med inspiration från en bilderbok

I fredags var det barnkonventionens dag och det firade vi på Litteraturhuset Trampolin med inspiration från Beatrice Alemagnas fantastiskt fina bilderbok Vad är ett barn?

Vad är ett barn 1

Till Sago-Likt, som är en öppen skaparverkstad för barn 0-9 år, planerade vi en aktivitet där barnen skulle skapa små handdockor, liknande de som finns på bokens fram- och baksida. För att fånga upp barnens tankar om sitt skapande ville vi också göra en e-bok där alla fick berätta om sin figur.

Vad är ett barn 4

Vad är ett barn 7

Vi dukade fram pennor, kritor, mönstrade papper, kartongmallar, lim och pinnar tillsammans med bilder ur boken för att ge inspiration. I de öppna verkstäderna sätter vi alltid ramar för våra planerade aktiviteter, men vi erbjuder också mängder av varierat material och ger stor frihet åt barnen att hitta sitt eget sätt att genomföra aktiviteten. För även om vi har en bild av hur vi tänker oss uppgiften, så försöker vi vara öppna och lyhörda för barnens egna idéer. Överlag handlar det mycket om att leka med språket i olika former, att inte hålla på ramarna och kräva korrekthet utan stimulera nyfikenhet och lust.

Vad är ett barn 2

När barnens handdockor var färdiga fick de välja en passande pratbubbla och så fotograferade vi dockan och pratbubblan med iPaden och appen Book Creator. (Visserligen finns det pratbubblor i appen också, men de har inte lika många roliga färger och former.)

Varje barn fick ett eget uppslag i e-boken där de fick berätta vilken deras skapade figur var och vad den tycker om.

Vad är ett barn 3

Att uppmuntra barnen att berätta om sina skapade verk och dokumentera deras berättelser på olika sätt försöker vi göra varje gång vi har en planerad aktivitet. I boken Att läsa och skriva i förskolan beskriver Carina Fast hur viktigt det är att vuxna lyssnar på barns berättelser kring sitt skapande, och att de tidigt får känna att deras bilder har något att säga.

Ibland gör vi det genom att skapa en e-bok, ibland gör vi en film och andra gånger visar vi upp det skapade materialet i olika utställningar i galleriet Tillgången eller i korridoren inne på Litteraturhuset Trampolin. Allt deltagande i dokumentation och utställning är naturligtvis frivilligt. För vissa barn och vid vissa tillfällen handlar skapandet mer om processen än det färdiga resultatet, och så måste det få vara, men de allra flesta vill vara med och blir stolta när de ser sin del av det färdiga resultatet oavsett om det är en film, en utställning eller en e-bok.

[KGVID]http://litteraturhusbloggen.se/wp-content/uploads/2015/11/Vad-är-ett-barn-bildspel.mov[/KGVID]

Sök inlägg

Filtrera