Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Fullsatt på föreläsning med Carina Fast

Carina Fast är en lågstadielärare, forskare och författare som betytt mycket för oss på Litteraturhuset Trampolin. Redan tidigt i vår process, under projekttiden, kom vi i kontakt med hennes forskningsresultat genom boken Literacy – i familj, förskola och skola. Ryggsäcksmetaforen, som introduceras i boken, kom att bli en av utgångspunkterna för vår verksamhet. Den australienske läraren Pat Thomsons metaforiska ”ryggsäck” förklarar det sociala, kulturella och språkliga kapital som barn bär med sig. En del barn bär med sig kunskaper och erfarenheter i sina “ryggsäckar” som de aldrig får visa upp, medan andra hittar möjligheter att visa sina förmågor.

Måndagen den 20 februari föreläste Carina Fast på Sandvikens Kulturcentrum för bl.a. lärare, bibliotekspersonal och förskolepedagoger under rubriken ”Vägar in i skriftspråket – via berättelsen.”

Hon inledde då med att prata om några av de saker som barn bär på i sina metaforiska ryggsäckar, t.ex. filmer, serier och leksaker/leksakskataloger.

Carina gav flera exempel från förskole-, skol- och hemmiljö där barn på olika sätt visar vilka kunskaper de har tillägnat sig genom att ta del av dessa textvärldar:

”Det syns att Bamse blev rädd, för det blev mörkt i skogen.”

”Pingus pappa gör argt med vingen då Pingu varit olydig.”

Många saker lär sig barnen genom sina kompisar, det uppstår en s.k. ”Community of practice”.

Carina uppmanar deltagarna att be barnen berätta om det de bär med sig, och att ta tillvara barnens erfarenheter och kunskaper vid utforskandet och inlärningen av skriftspråket var en av huvudpoängerna med hennes föreläsning. Den andra handlar om hur vi som vuxna också måste se till att förse barnen med upplevelser och berättelser. Carina citerade Lev Vygotskij som i boken Fantasi och kreativitet i barndomen skriver:

”Ju mer ett barn sett, hört och upplevt, ju mer det vet och tillägnat sig, ju större mängd verklighetselement det besitter i sina erfarenheter, desto produktivare blir barnets fantasi.”

Ett exempel på hur vuxna delar med sig till barn är arbetet med Silent books, som vi tidigare berättat om här i bloggen. Carina vill lyfta fram ordlösa och/eller bildrika böcker och visar bl.a. upp den fina boken Spöket i burken, som hon själv varit med att ta fram. Barn lär sig tidigt att tolka bilder, oavsett modersmål, och bilderna kan senare hjälpa barnen att skapa mening då de möter skriven text.

Carina gav exempel på några konkreta textövningar som hon själv arbetat med i olika barngrupper:

  • I arbetet med boken Kung Arthur och hans riddare fick eleverna i uppgift att sätta sig in i varsin karaktärs tankar vid ett visst tillfälle, vilket gav upphov till ett antal spännande små berättelser.
  • I en barngrupp delade Carina upp en berättelse i 20 numrerade delar och varje barn fick lära sig varsin del. Sedan satt barnen i en ring, i turordning efter sin speciella del. Nummer ett började berätta och så tog tvåan över. Varje barns ldel blev viktig för att skapa berättelsens helhet.

På frågan ”Vad tog du med dig hem?” svarade de som deltog i föreläsningen bl.a. betydelsen av att läsa högt, betydelsen av att samtala runt böcker och filmer, betydelsen av serier och populära figurer som inspiration för berättande och insikten om bilders påverkan.

Vikten av att vi vuxna befinner oss där barnen är var också något som lyftes fram, och det passar därför bra att avsluta det här blogginlägget med ett citat av Gunther Kress från inledningen av Carinas föreläsning:

”- Var befinner sig våra barn/elever?

– Är vi där?

– Om inte, vilka är hindren?”

Här hittar ni en lista över den litteratur som Carina Fast refererade till under sin föreläsning.

 

 

 

 

Sök inlägg

Filtrera