Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Berättandets möjligheter

När vi förra läsåret genomförde projektet Uppdraget i åk 6 var det några av lärarna som uttryckte att de texter eleverna skrev i projektet hade högre kvalitet än dem de skrivit tidigare. Liknande upplevelser har flera av de medverkande lärarna i Märtha Anderssons avhandling Berättandets möjligheter. Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser, där hon har undersökt fyra olika kultur- och berättarprojekt som har genomförts i samarbete mellan grundskola och kulturskola. I projekten, som riktade sig till något yngre barn (åk F-1, 2-3 och 4-5), fick eleverna uppleva och skapa berättelser med hjälp av olika estetiska uttrycksformer som drama, dans, musik och bild.

Berättelserna som eleverna skapar i projekten visar, enligt Märtha Andersson, att eleverna är multimodala i sitt berättande. De arbetar gränsöverskridande för att förstå och skapa mening. De hämtar stoff från sitt liv och sin erfarenhet, både från hemmiljö och olika medier, och på så sätt blir berättelserna också en berättelse om barnen själva och vem de är.

Undersökningen pekar också på att ett sådant arbetssätt där eleverna får reflektera och uttrycka sig på olika sätt, hjälper till att skapa sammanhang, social träning och hjälper dem att bli medvetna om sina egna åsikter och känslor.

Grundskolelärarna som deltog i projekten var positiva till att arbeta gränsöverskridande med språk och estetiska uttrycksformer men upplevde att det på skolorna saknades kunskap om arbetssättet och hur det kan bedömas.

I slutordet ger hon en bild av den ultimata multimodala skolan:

”En skola där eleverna ges möjlighet att måla, sjunga, dansa, gestalta, skriva, lyssna, och göra sin röst hörd och där de får använda sina kreativa resurser i alla ämnen. I en skola där lärandet utgår från en vidgad syn på språk och text blir också språkutvecklingen en del av lärandet. I berättandet stiger barnen in i en fantasivärld och tar del av allsköns magi, men möts också av vardagliga problem och olika känslor som rädsla, glädje, sorg, förvåning, ilska och avundsjuka. Känslor som de sedan får bearbeta genom de olika språkliga uttrycksformerna. En spännande tanke.”

Vi tycker också att det låter som en spännande tanke!

Sök inlägg

Filtrera