Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Att berätta för barn och unga 2016 – Folkteatern

Den 23 november genomförs seminariet Att berätta för barn och unga 2016 i Ockelbo och kommer att behandla ämnen som flykt, rasistiska strukturer och mångkultur. I ett tidigare blogginlägg har vi presenterat föreläsaren Viveka Sjögren och givit en försmak på vad hon kommer att prata om under seminariet.

Anna Thelin och Erik Uddenberg från Folkteatern i Gävleborg medverkar också under seminariet, med föreläsningen ”Inkluderande scenkonst för barn och unga. Vilka kroppar och berättelser behöver ta plats på scenen idag?”

anna-thelinAnna Thelin är scenkonstproducent och utvecklingsstrateg på Folkteatern och arbetar bl.a. med utveckling av verksamhetens normkreativa och interkulturella perspektiv.

Vad gör du i ditt jobb som utvecklingsstrateg Anna?

– Som utvecklingsstrateg är jag inte inne i produktionerna utan arbetar med de övergripande perspektiven som ingår i teaterns uppdrag. Jag arbetar för att implementera perspektiven konstnärligt och i beslut kring projekt och produktioner. Vad gäller det normkreativa arbetet har vi valt att inte skriva en handlingsplan som riskerar att bli en pappersprodukt, utan valt att fokusera på att ständigt i arbetet reflektera över normkritiska frågor. Vi har bildat arbetsgrupper och haft flera utbildningsdagar. Det är väldigt intressant att prata om makt, privilegier och tolkningsföreträden. Jag tycker att vi arbetar i en positiv anda och har ökat vår medvetenhet om frågorna, även om vi, liksom många andra inom den svenska scenkonsten, har en lång väg kvar att gå.

Folkteatern har även tidigare varit medarrangör av seminariet ”Att berätta för barn och unga”. Hur tänker ni kring arbetet med den målgruppen?

– Att arbeta med gestaltning för barn och unga är ett av våra huvuduppdrag, och vi arbetar med den frågan hela tiden. Sedan vår nya konstnärliga ledning (Mattias Brunn, Kajsa Isakson och Erik Uddenberg) tillträdde, har vi mer medvetet reflekterat kring vad vi vill med barn- och ungdomsarbetet. Vi har antagit ett helhetstänk där vi arbetar kontextuellt och mer sammanhängande istället för med autonoma produktioner.

Hur ser förutsättningarna ut för barn- och ungdomsteatern idag?

– Min personliga åsikt är att synen på konst för barn och unga har blivit mer räddhågsen de senaste åren, vi har sett flera exempel på produktioner som har blivit stoppade. För oss som arbetar med frågan handlar det om att ta barn- och ungdomskulturen på ännu större allvar, och lägga tid och resurser på målgruppen.  

– Jag önskar också att vi kunde skapa bättre förutsättningar för att ta emot konst i skolan idag. Det handlar inte bara om att nå ut, och det blir ännu viktigare för barn, som inte själva väljer vilka verk de ska se. Jag upplever att skolorna har mindre och mindre tid att arbeta med själva konstupplevelsen.

Under seminariet i Ockelbo kommer Anna Thelin och Erik Uddenberg från Folkteatern prata om bl.a. representativitet, vithetsnormen och hur teater kan vara både konst och verktyg runt ett så laddat ämne som hedersrelaterat våld och förtryck.

karleken-ar-fri

Folkteatern kommer bl.a. att visa klipp från föreställningen KÄRLEKEN ÄR FRI!? som handlar om handlar om individens rättighet att välja identitet och grupptillhörighet i relation till kärlek, familj, kultur, tradition och samhälle. En föreställning som ingår i ett projekt med Arvsfonden och Rädda Barnen vars syfte är att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och sprida kunskap, men som också vid flera tillfällen har bränt till och orsakat debatt. Erik Uddenberg kommer också att berätta om sin förra arbetsplats Unga Klara, och det målmedvetna arbete som ägt rum där för att skapa en bredare representation.

Många har redan anmält sig till seminariet, men det finns fortfarande några platser kvar. Anmäl er här så snart som möjligt om ni vill vara med, vi tror att det kommer att bli en innehållsrik och givande dag.

 

Sök inlägg

Filtrera