Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Young Story Architects – programmering som verktyg för berättande

Young Story Architects är ett projekt som genomförs av Litteraturhuset i Sandviken och Länskultur Gävleborg/crossmediakonsulenten under hösten 2013 och våren 2014.

Målet är att tillsammans med barn utforska programmering som verktyg för berättande.

Workshop 30 aug - Raspberry PiVi använder oss av verktyget Raspberry Pi, en extremt avskalad dator, framtagen i pedagogiskt syfte för att användas i undervisning om programmering som språk.

Projektet inleddes med en workshop för vuxna den 30 augusti. I förra veckan inleddes arbetet med en barngrupp, som tillsammans med handledare med olika kompetenser ska prova att konstruera en ramberättelser och programmera interaktiva scener. Följ arbetet med projektet här.

Young Story Architects genomförs med stöd av Region Gävleborg.

Sök inlägg

Filtrera