Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Workshop kring konceptidé för litteraturhuset

Igår genomfördes en workshop kring konceptidén för litteraturhuset på Folkets Hus i Sandviken. Trots snöovädret fanns såväl barnkulturdesignern Eva-Johanna Sandberg (som ledde workshopen) som deltagarna från projektets styrgrupp och arbetsgrupp samt från Kulturcentrum på plats i tid! Eva-Johanna inledde med att presentera det arbete som hon och Sara Stiber (Kidding) gjorde i våras, då de genomförde totalt fem personal- och barnworkshopar och presenterade såväl en förstudie som ett förslag till konceptidé för det blivande litteraturhuset. Efter presentationen delades deltagarna in i grupper och gjorde bl.a. SWOT-analyser (Styrkor -Svagheter – Möjligheter – Hot) på förslaget till konceptidé. Avslutningsvis delade alla med sig av vad som diskuterats i smågrupperna och fick möjlighet att lyfta fram farhågor och idéer. Gruppen som helhet såg väldigt positivt på litteraturhusets möjlighet att komplettera och lyfta de verksamheter som redan finns i Kulturcentrum. Verksamhetens placering blir viktig för flödet i kulturkvarteret; målgrupperna måste på ett naturligt sätt kunna röra sig mellan bibliotek, konsthall, kulturskola och litteraturhus.

I januari kommer Eva-Johanna upp till Sandviken igen för att genomföra workshopar med barngrupper i olika åldrar.

Sök inlägg

Filtrera