Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Välkommen till vår processblogg!

Maj 2015

Informationen i blogginlägget nedan är i och med skapandet av www.sandviken.se/trampolin och www.litteraturhusbloggen.se inaktuell.

 

Litteraturhusprojektet har tagit fram den här bloggen för att ni som vill följa oss under vårt tredje och sista projektår ska få möjlighet att göra det med lite större regelbundenhet än i nyhetsbreven och mer fördjupat än på Facebook.

På bloggsidan finns som ni ser även en del annan information. När verksamheten Litteraturhuset för barn och unga etableras i Sandviken och Gävleborg är målsättningen att en mer genomarbetad digital resurs ska utgöra en del av det kunskapscentrum som ska tillskapas. Informationen som finns här idag är både tänkt att utgöra ett ”embryo” till den framtida digitala resursen och ett test under projektperioden vilken typ av information som efterfrågas och vilka målgrupper som vi når.

Den huvudsakliga målgruppen för informationen i nuläget är vuxna. Barn och unga ska självklart framöver synas och vara delaktiga i bloggen på olika sätt.

Under fliken ”Fakta om projektet” hittar ni information om litteraturhusprojektets bakgrund och syfte samt om det framtida litteraturhusets olika delar. Där finns dessutom information om vad ett litteraturhus är för något. Fliken ”Barnkonventionen” innehåller dels  basfakta om konventionen, dels tips på hur man kan arbeta med barnkonventionen i barngrupper. Under ”Berättarryggsäcken” hittar ni allt material ni behöver för att förbereda er inför ett möte med ryggsäcken i er barngrupp (alt. information om vad Berättarryggsäcken är ifall ni inte stött på den tidigare). Där finns också rapporter från de vuxna som arbetat med Berättarryggsäcken i olika barngrupper. Framöver kommer även barnens egna berättelser att läggas in där. Under fliken ”Aktuellt” hittar ni förstås arrangemang och verksamhet som ligger framåt i tiden men också ett urval av redan genomförd verksamhet.

Vi hoppas att ni ska finna inspiration och idéer i vår blogg och ser fram emot tips och idéer från er som kommer att följa den!

Hösthälsningar från
Karin Forsgren Anderung och
Eva Norrbelius Coleman

Sök inlägg

Filtrera