Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Vad tycker barnen?


I mars 2012 höll designstudion Kidding
(Sara Stiber, interaktionsdesigner och inredningsarkitekt Eva-Johanna Sandberg) tillsammans med litteraturhusprojektet i workshops med barn och ungdomar i Sandviken under två dagar. Vi ville kartlägga behov och önskemål för att kunna utgå ifrån dessa inför ett förverkligande av Litteraturhuset för barn och unga.

Nedan gästbloggar Sara Stiber om barnworkshoparna:

”Vad tycker barnen?”

Litteraturhuset kommer vända sig till alla mellan 0 – 18 år. En av utmaningarna är att skapa en verksamhet som kan täcka in alla dessa åldersgrupper. Därför var det viktigt för oss att få stor spridning i åldrar på våra workshops. Vi träffade en grupp 4-5 åringar, en grupp 6-åringar i förskoleklass, samt flera grupper 13-16-åringar. Tillsammans “fototaggade” vi platser och saker, gjorde drömcollage, gick på promenader, pratade, skapade berättelser och diskuterade barnkonventionen och rättigheter.

Beskrivning av aktiviteter

Att intervjua barn rätt upp och ner om vad de vill ha, innebär viss risk för uttråkade miner och förväntade svar. Vi brukar kamouflera vår nyfikenhet i olika slags roliga aktiviteter. I Sandviken såg receptet ut som följande:

Fototaggning är för oss ett sätt att låta barnen presentera sina vardagsmiljöer på ett lekfullt sätt. De får en bunt lappar med ett ord per lapp. Sedan får de leta upp platser där de tycker orden hör hemma. Samtidigt som vi genom aktiviteten lär känna barnen, så lär vi oss hur de ser på sina miljöer; vad de värdesätter, vad de saknar och drömmer om. Och vi inspireras till hur vi ska kunna skapa tilltalande miljöer åt dem.

Collage-skapande är ett sätt att inspirera barn att komma på saker de tycker om eller önskar sig. Det gäller att ha många bra tidningar att titta i med spritt innehåll. Innehållet man hittar i tidningarna blir ofta början på samtal. Istället för att intervjua barn kan man smyga in sina frågor och få mycket mer inspirerade svar, än i vanlig intervju-form.

Barnkonventionen är ett av litteraturhusprojektets grundstenar, och därför ville vi testa former för berättande aktiviteter kring barnens rättigheter. De fick berätta om sin relation till kultur och fritid, genom att berätta om barnkonventionen, kort sagt.

Vad kom fram?

Workshoparna var händelserika och spännande, och vi lämnade Sandvikens unga fulla av inspiration, men också fulla av spretande intryck som vi visste skulle bli en utmaning att koka ner till tydliga mönster. Men vi vaskade och vaskade bland de olika saker barnen och ungdomarna uttryckt… Och här kommer minsann ett par små smakprov på återkommande önskemål och behov:

WOW-faktor
Tydligt från kanske framförallt collage-skapandet var att den lilla twisten i det rumsliga spelar stor roll. När barnen skapade collage om sitt drömrum ville de att smycken skulle hänga från taket, och man ville ha rulltrappa upp till rutchkanan, till exempel. Sådana oväntade “bindestreck” är tydligt något väldigt spännande och lockande för barnen. Likadant pratade ungdomarna om att det ”måste sticka ut” och kännas ”wow”. Ungdomarna var ganska missnöjda med sin vardagsmiljö i framförallt skolan, och verkade behöva omges av lite mer ”wow” överlag.

Meningsfull fritid
Flera av ungdomarna verkade faktiskt inte ha så mycket att göra på sin fritid. Likadant var det med de yngre. De verkade dock längta efter att få göra något meningsfullt. Flera uttryckte att de gärna skulle gå på målarkurser, jobba med film, eller liknande.

Öppen verksamhet
När det kom till formen på verksamheten poängterades det sociala, öppna, och fria. Hänget. Platsen med rätt attityd. Platsen där man kan prova själv när man vill. Där det finns möjligheter till att testa olika konstformer, media, verktyg… Där man får ta ansvar för egna processer och projekt, peppad av inspirerande vuxna. Det kändes som att många längtade efter en öppen verksamhet, även om man också pratade om arrangerade kurser.

Kiddings arbete i Sandviken har resulterat i en förstudie och i ett dokument som presenterar en konceptidé och skissförslag/visualisering av det framtida litteraturhuset. Under hösten 2012 kommer litteraturhusprojektet att gå vidare med idéerna tillsammans med barn i Sandviken.

Sök inlägg

Filtrera