Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Vad tycker barnen? – workshopomgång 2

I mars 2012 genomförde designstudion Kidding (Sara Stiber, interaktionsdesigner och Eva-Johanna Sandberg, inredningsarkitekt) tillsammans med litteraturhusprojektet workshops med barn och ungdomar i Sandviken under två dagar. Syftet var att kartlägga behov och önskemål för att kunna utgå ifrån dessa inför ett förverkligande av Litteraturhuset för barn och unga.

Kiddings arbete med barnen och med en personalworkshop resulterade i en förstudie och i ett dokument som presenterade en konceptidé och skissförslag/visualisering av det framtida litteraturhuset i Sandviken.

I december 2013 genomfördes en personalworkshop under ledning av Eva-Johanna Sandberg där skissförslaget följdes upp. (Läs mer om den här.)

För några veckor sedan följdes dessa workshopar upp med ytterligare tre barnworkshopar under ledning av Eva-Johanna Sandberg. I workshop nummer ett deltog barn i 5-årsåldern, i workshop 2 barn i åk 6 och i den tredje workshopen deltog barn i åldern 13-16 år. Barnen kom från såväl centrala Sandviken som från olika stadsdelar och kommunens ytterområden.

I gruppen med förskolebarn var det flera stycken som var med på workshopen våren 2012. Vi inledde med att prata lite om den och titta på foton som vi tog på barnen då.

IMG_5988Sedan fick barnen prata kring ett antal inspirationsbilder som Eva-Johanna tagit fram för litteraturhuset. Det var väldigt intressant att se vilka associationer de fick av bilderna!

IMG_6004

Barnen fick också göra egna berättelser med med utgångspunkt i inspirationsbilderna. Det blev tydligt att de små barnen både vill och kan berätta såväl påhittade som självupplevda historier. Workshopen avslutades med att barnen fick berätta för varandra om sina bildberättelser.

De större barnen i workshop 2 och 3 fick också associera kring inspirationsbilderna. En annan uppgift under workshoparna var att utifrån en planritning över tre rum skapa en drömversion av ett litteraturhus. Förslagen och idéerna var många och såväl väldigt konkreta (”Det måste finnas wifi”) som rejält visionära.

Eva-Johanna arbetar just nu med att sammanställa materialet från personal- och barnworkshopar. Utifrån sammanställningen utvecklas och specificeras skissförslaget/konceptidén. Det nya förslaget kommer att ligga till underlag för beslut och ansökningar kring den framtida litteraturhusverksamheten under våren.

Sök inlägg

Filtrera