Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Vad kan vi lära av fanfiction?

Barn och ungas minskade intresse för att läsa och skriva har diskuterats flitigt den senaste tiden. Trots detta ägnar mängder av ungdomar sig åt skrivande, läsande och diskuterande av texter på sin fritid, utan att det har något alls med skolan att göra. Det handlar om fanfiction, berättelser som bygger på befintliga karaktärer från t ex skönlitteratur, film eller tv-serier.

I boken Författande fans går Christina Olin-Scheller och Patrik Wikström igenom vad fanfiction är och hur skolan kan inspireras av de drivkrafter som finns i de informella lärmiljöer där unga befinner sig.

Författande fans

På olika nätsajter som wattpad och fanfiction.net lever berättelserna om t ex Harry Potter och Sagan om ringen vidare i nya varianter i en medskapande kultur där ungdomar blir både konsumenter och producenter, s k prosumenter, som både läser, skriver, kommenterar och ger varandra feedback.

Ett gemensamt intresse, social gemenskap, positiv medskapande kultur och nätets anonymitet ökar motivationen att läsa och utveckla sitt skrivande och det bör skolan lära av, menar Olin-Scheller och Wikström.

”Fanfictionvärlden erbjuder flera viktiga aspekter för att utveckla ungas literacies. Som svensklärare kan man etablera eller utöka antalet undervisningssituationer som präglas av medskapande kultur och där det är möjligt att agera som prosument.” (Författande fans, s. 70)

I boken framkom några förslag på hur lärare kan ta vara på elevers egen drivkraft:

  • Låt eleverna ge varandra konstruktiv kritik och positiv feedback. Gärna anonymt om det är möjligt.
  • Utgå från befintliga texter och utveckla dem. Byt t ex miljö, tid eller berättarperspektiv på ett avsnitt i en läst text. Att utveckla sitt skrivande genom att efterbilda var viktigt redan i den klassiska retoriken.
  • Låt elevernas textvärldar ta plats. Var öppen för att arbeta med populärkultur och utmana dina egna värderingar kring fin och ful kultur.

Det är råd som inte bara gäller i skolan utan är användbara för alla som arbetar med ungas skrivande.

 

Sök inlägg

Filtrera