Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Trampolin hjärta Kulturlöftet

Hösten 2019 lanseras Kulturlöftet i Sandvikens kommun. Det är en form av kulturgaranti där alla barn, från förskolans fyraåringar till elever i årskurs nio, varje läsår får uppleva och skapa kultur. Det kan handla om att gå på teater, se en dansföreställning, träffa en författare eller lyssna på en konsert. Eller så kan det handa om att själv få skapa genom dans, musik, bild eller film. Och Litteraturhuset Trampolin är en viktig del av Kulturlöftet.

Enheter på Kulturcentrum
Kulturcentrums tre enheter som alla producerar kulturutbud för barn och unga.

Samarbete på Kulturcentrum

I Kulturcentrum finns flera enheter som redan idag erbjuder ett stort och varierat kulturutbud till förskolor och skolor. Här finns förutom Litteraturhuset Trampolin som ingår i samma enhet som biblioteket, även kulturskola och en kulturenhet där konsthallen ingår. Varje enhet har sitt eget utbud. Biblioteket bjuder bland annat in till bokprat och bokskola, kulturskolan arbetar med musik, dans och drama ute i skolorna och kulturenheten ansvarar för att samordna all verksamhet och köpa in och fördela scenkonst till förskola och skola. Tillsammans når vi många barn, men inte alla, och tanken är att Kulturlöftet ska ändra på det. Alla barn har rätt till likvärdig kultur.

Litteraturprojektet Ishavspirater är en del av Kulturlöftet
Ishavspirater är ett av våra gemensamma litteraturprojekt.

Litteraturprojekt som röd tråd

I Kulturcentrum har vi redan ett lyckat samarbete kring olika litteraturprojekt som bygger på Trampolins utvecklade metoder. De blir i höst en del av Kulturlöftet. Vi planerar ett helt nytt projekt för årskurs åtta, men i övrigt utgår vi från det vi redan gör idag men gör det lite mer och lite bättre. Det betyder att Fantasifabriken utökas till fler förskolor och att kulturdagarna för åk 2 och 3 får en tydligare ramberättelse och koppling till skolans läroplan. Tillsammans med Ishavspirater når vi då barn i alla stadier med projekt där berättande vävs samman med olika estetiska uttrycksformer.

I Kulturlöftet ingår även fortbildning för pedagoger i förskola och skola. Fokus ligger på hur man kan arbeta med kultur och skapande i sin verksamhet. Även här har Trampolin en viktig roll och ansvarar för fortbildningen i förskolan som kommer att utgå från Trampolinmodellen.

Elever i årskurs 5 får träffa författaren Frida Nilsson
Elever i årskurs fem får träffa författaren Frida Nilsson

Införandeprojekt för kulturlöftet

Just nu pågår ett införandeprojekt som ska underlätta för all berörd personal. Det är en hel del som ska fixas för att allt ska flyta på utan problem i höst. Alla enheter på Kulturcentrum ska ställa om sitt utbud, rutiner ska tas fram och nya samarbetsformer organiseras. Förhoppningen är att Kulturlöftet verkligen blir ett gemensamt projekt som kan utvecklas och hålla över tid.

Vi ser verkligen fram emot det här och tror att det kommer att underlätta och berika arbetet för all inblandad personal. Men viktigast av allt – att det ska blir bra för alla barn!

Sök inlägg

Filtrera