Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Ta barnens språk och idéer på allvar

Litteraturhuset Trampolins verksamhet har tre utgångspunkter: Literacy och ett multimodalt synsätt, ryggsäcksmetaforen och barnperspektiv/barnets perspektiv (Läs mer om vad de begreppen innebär i vårt handlingsprogram). Om man skulle försöka sig på att sammanfatta tre så omfattande begrepp i en enda mening kanske det skulle kunna låta så här:

Vi ska utgå ifrån barns egna erfarenheter, ta deras språk och idéer på allvar, och ge dem möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt, med olika estetiska uttrycksformer.

Hur försöker vi då göra det i vår öppna verksamhet?

Vi erbjuder planerade skapande-aktiviteter med olika estetiska uttrycksformer, massor av varierat material och frihet att hitta sitt eget sätt att genomföra aktiviteten. För även om vi sätter ramarna så är det för det mesta välkommet med egna idéer om hur något ska göras.

Pingvinvärld Litteraturhuset Trampolin
När några av barnen själv fick bestämma dök det upp en pingvinvärld på en hylla i vår utställningskorridor.

I vår planering utgår vi inte bara från barn- och ungdomslitteratur, utan även film, spel, serier och annan populärkultur. Vi har till exempel arbetat med temat Pixligt där vi bland annat byggde världar och bilder inspirerade av tv-spel.

Carina Fast (som vi skrev om i föregående inlägg) har i sin forskning pekat på hur viktig populärkulturen är som inspirationskälla för läsande och skrivande redan hos mindre barn.

”De tecknade hjältar, som de identifierade sig med. De ritade logotyper och skrev önskelistor. De använde datorn och spelade spel. De tog initiativ, och fick makt, då de kunde förändra karaktärer i ett data- eller videospel. Allt detta tycktes vara förenat med stort engagemang och glädje hos barnen.” (Literacy – i familj, förskola och skola, s151)

Pixligt Litteraturhuset Trampolin
En pixlig värld av papper.

Vi använder också gärna ny medier, skapar film och böcker på iPads, provar nya appar för berättande, skapar berättelser i olika format och publicerar det barnen skapat i våra lokaler eller på olika sociala medier.

Filmande Ipad
Filmskapande på iPad

Vi uppmuntrar barnen att berätta om sina skapade verk och dokumenterar deras berättelser på olika sätt. I boken Att läsa och skriva i förskolan beskriver Carina Fast hur viktigt det är att vuxna lyssnar på barns berättelser kring sitt skapande, och att de tidigt får känna att deras bilder har något att säga.

Ett sätt att göra det är att fotografera barnens verk och skriva upp deras berättelse, antingen på papper eller på en iPad. Vi har ofta använt oss av appen Book Creator för att dokumentera allt som skapas.

Laserpojken – en superhjälte som är snäll, men elak mot dem som slåss mot honom. Då kastar han fladdermöss som är vassa.

Vi visar också upp det skapade materialet i olika utställningar i det närliggande galleriet Tillgången eller i korridoren inne på litteraturhuset.

Träd skapade till utställningen om bilderboken Vi blåste bort ibland av Viveca Sjögren.
Träd skapade till utställningen om bilderboken Vi blåste bort ibland av Viveca Sjögren.

Vi försöker fånga upp idéer och uppmuntra barn och unga att bygga vidare på dem. Det kan handla om en utklädningslek som blir till en film, eller en tecknad figur som får liv i serieform.

Mellis Trampolin
Tre påhittade karaktärer var början på en berättelse.

Vi har kommit en bra bit på väg i arbetet med att få alla barn som besöker oss att känna att får packa upp sin ryggsäck av erfarenheter, möjlighet att bygga vidare på sina idéer och uttrycka sig på sitt sätt. Visst har vi mer att lära, och det ska vi göra. Här kommer förhoppningsvis att skapas många berättelser under hösten!

 

 

Sök inlägg

Filtrera