Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Språkutveckling på gång!

Vi kickar igång det nya året med ett lästips. Ann Nordberg är docent i pedagogiskt arbete och legitimerad logoped och har skrivit boken Språkutveckling på gång! (2023). Denna lättlästa och tillgängliga bok riktar sig främst till pedagoger och personal som arbetar på fritids, förskola och på lågstadiet men kan även inspirera föräldrar som är intresserade av språkutveckling i hemmet. Boken presenterar forskning inom ämnet och ger även flera konkreta exempel på hur vuxna kan agera för att utveckla barnens språk på olika sätt. Exemplen utgår från dessa tre språkstödjande områden; det sociala samspelet, det didaktiska perspektivet och den fysiska miljön.

Berättande förebild

Redan i förordet lyfter författaren vikten av att vara en berättande förebild och inte en förhörsledare. Genom att dela med sig av något från ens egna liv öppnar man upp barnens egna berättande. Språket är en av de stora nycklarna i ett barns lärande och ju större ordförråd barnen har desto bättre skolresultat kan de nå. Språket används också för att uttrycka känslor, åsikter och tankar, vara social, knyta vänskapsband och bli en del av det demokratiska samhället. Därför är det viktigt att tidigt i livet ge barnen en rik språklig miljö och träna dem i att kommunicera genom olika berättande tekniker.

Språkstödjande aktiviteter

När barn blir genuint sedda och när deras behov uppmärksammas av vuxna känner de sig trygga, och när barn känner sig trygga finns förutsättningar för lärande.

sid. 26

Här är några av de språkstödjande tips som fördjupas i boken:

  • Möta barnen i ögonhöjd och säga deras namn vid många tillfällen under dagen.
  • Använda ett litet mer avancerat språk än det barnen använder.
  • Upprepa, kommentera och utvidga språket i samtal med barnen.
  • Använda bilder och rekvisita/föremål för att konkretisera ord och sammanhang.
  • Tänka på taltempo, tilltal och pauser.
  • Sätta ord på känslor och annat som är abstrakt.
  • Inkludera barn i boksamtal och strukturerade samtal med andra barn.
  • Skapa språkstödjande fysiska miljöer genom exempelvis ljud, böcker och lekmaterial.

Reflektera tillsammans

Läs boken tillsammans med en kollega! Boken innehåller generöst med reflektionsfrågor som kan användas i ett kollegialt lärande. Här kommer några exempel på intressanta frågeställningar: Hur pratar du med barnen? Pratar du tydligt, tillräckligt långsamt och använder du förväntansfulla pauser? Hur kan utrymmen där barnen vistas bli ännu mer språkstödjande än vad de är idag? Hur kan ett gemensamt boksamtal illustreras med hjälp av belysning och ljud?

Boken ger avslutningsvis många värdefulla tips på vidareläsning om man vill fördjupa sig ännu mer!

Sök inlägg

Filtrera