Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Sommarlovsworkshop – Vi bygger berättelser!

Sommarworkshop-19-juni-10.jpg

Under sommarlovet erbjuder Litteraturhuset Trampolin och Björksätra bibliotek två workshopar vardera för barn i åldrarna 6-9 år. Den andra workshopomgången – Prova på skuggspelsteater! – äger rum nu på fredag den 18 augusti, läs mer om den på vår hemsida.

Den första workshopomgången – Vi bygger berättelser! ägde rum den 19 juni och leddes av Karin Ahlin. Karin Ahlin är bl.a. illustratör, författare och filmmakare och hon är ordförande för Svenska Tecknare.

Till Litteraturhuset Trampolin kom en grupp med tolv barn från Sandvikens Montessoriskola. Karin hade förberett workshopen genom att bl.a. tejpa fast vita A3-ark i en ring på golvet. Barnen fick sätta sig tre och tre vid ett ark och fylla det med färg med hjälp av de kritor som låg utplacerade på golvet.

När de var färdiga med ett ark fick de gå vidare till ett tomt ark, och så höll de på tills alla ark var fyllda med färg.

En härlig start på workshopen som skapade engagemang hos barnen. Lika glada var de när de därefter fick i uppdrag att med hjälp av vatten och penslar måla ut de färgade kritstrecken så att de flöt ut och skapade vackra mönster på pappersarken.

Medan arken torkade pratade Karin lite kort om sig själv och varför det är så spännande med berättelser.

Därefter satte hon upp en berättelse på whiteboarden. Berättelsen innehöll fjorton delar, men i berättelsen fanns flera väsentliga luckor. Genom att barnen fick dra lappar ur kuvert kompletterades berättelsen efter hand, för att till sist bli helt fullständig.


Barnen hade nu varit med och skapat en berättelse om tomaten Jojo och ekorren. Nu var det dags att illustrera berättelsen. Berättelsens olika numrerade delar lades ut vid de färgade arken på golvet och barnen fick i uppgift att i grupper om tre bildsätta den del av berättelsen som de var placerade framför.

Till stöd för berättandet fanns ett bord med material som Karin hade dukat fram – blad, pinnar, papper, pennor, tyger osv.

När de var klara med en bild fick de gå vidare till en annan, tills alla arken var färdiga, och utgjorde en sida i berättelsen. Som avslutning gick alla barnen runt och tittade på arken, medan Karin läste upp deras berättelse.

”Jojo och ekorren” blev en fantastiskt fin historia, som ni kan läsa här. Originalbilderna kommer att vara uppsatta inne i Trampolins korridorsgalleri under början av hösten.

På Björksätra bibliotek skapades Berättelsen om Randiga Bananen. Berättelsen har varit utställd över sommaren, men kommer att tas ner i samband med skuggspels-workshopen på fredag.

Sök inlägg

Filtrera