Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Skrivarlyan – nytt mobilt skrivinspirationsmaterial

Äntligen får vi presentera Skrivarlyan! Skrivarlyan är ett nytt mobilt skrivinspirationsmaterial som tagits fram av Litteraturhuset Trampolin i samarbete med Region Gävleborg/Kulturutveckling.

Skrivarlyan består av en större och en mindre väska som innehåller skrivinspirationsmaterial som t.ex. pennor, skrivböcker, post-it-lappar, laminerade foton och ordburkar.

Materialförteckning – Skrivarlyan

Till materialet hör specialutskurna wellpappskivor, som kan formas till ett eget rum för skrivande (därav namnet ”Skrivarlyan”).

026

Vid en inspirationsdag på Silvanum i Gävle i mitten av januari, delades Skrivarlyan-väskor ut till representanter från kommunbiblioteken i länet.

005

Vissa blev väldigt lyckliga när de vid lottningen fick just den färg på väskan som de hade spanat in…

Väskglädje

Skrivarlyorna är framtagna för arbete med ungdomar i åldrarna 13-19 år, men går naturligtvis att använda även för andra målgrupper. På inspirationsdagens förmiddag föreläste författaren Viveka Sjögren om hur skrivarverkstäder för barn och ungdomar kan arrangeras.

Hon menade då att vi på samma sätt som vi arbetar med läsfrämjande borde arbeta med skrivfrämjande, och om läsfrämjande handlar om att ”göra läsare av läskunniga” så borde skrivfrämjande handla om att ”göra skrivare av skrivkunniga”.

På eftermiddagen fick alla deltagare tillverka sin egen ”lya” av wellpapp och det material som fanns tillgängligt.

Lyan-collage

Författaren Carolina Thorell, som varit delaktig i framtagandet av Skrivarlyan, ledde sedan en skrivövning med utgångspunkt de laminerade foton som finns i väskorna.

Carolina-collage

Skrivarlyan-väskorna är placerade på länets kommunbibliotek, men kan även användas av andra verksamheter som vill arbeta med skrivinspiration. Till Skrivarlyan hör även en introduktion/manual, som du kan ladda ner här.

Skrivarlyorna har utvecklats tillsammans med Bollnäs, Gävle och Sandvikens kommuner, där materialet i väskorna har provats i skrivarverkstäder och skrivarkurser för ungdomar under 2015.

Skrivarlyan -kurs

Inspiration till våra Skrivarlyor har vi bl.a. fått från Länsbibliotek Östergötlands ambitiösa projekt Skriv överallt – Sqhuoosha vidare! I Östergötland togs det fram en Skrivöverallt-dramaten som det bl.a. går att läsa om i en bilaga till den intressanta projektrapporten.

Samlad information om Skrivarlyorna hittar du på Litteraturhuset Trampolins hemsida.

Tack till Smurfit Kappa i Gävle för den utskurna wellpappen till lyorna.

Sök inlägg

Filtrera