Litteraturhusbloggen

Trampolin

Litteratur för ett Kulturellt Levande Lärorikt Någonting Sandviken

Skapande skola

Här kommer vi att samla olika förslag på projekt som kan genomföras inom ramen för Skapande Skola. I Kulturlöftet ansvarar kultursamordnaren för att söka Skapande skola-bidrag från Kulturrådet till skolor och förskolor. Ansökan sker i början av vårterminen för kommande läsår, men skolan eller förskolan tar själv kontakt med önskad kulturaktör för att planera projektet tillsammans. Därefter kontaktas kultursamordnaren som gör en gemensam ansökan för hela kommunen. 

För läsåret 2020/2021 är ansökan redan gjord.

Projektbeskrivning

Kommer hösten 2020.

Projektbeskrivning

Kommer hösten 2020.

Projektbeskrivning

Kommer hösten 2020.