Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Sista styrgruppsmötet!

Idag genomfördes det allra sista mötet i litteraturhusprojektets styrgrupp. Det var dock inga ledsna miner, då ju projektet uppnått målet att etablera den nya verksamheten Litteraturhuset för barn och unga – i Sandviken för hela regionen. Från och med den 1 juli övergår projektet i verksamhet. Diskussionerna i styrgruppen var som vanligt intensiva kring frågor som barns lärande, möjligheten att mäta effekterna av kultursatsningar och behovet av att samlas kring den viktiga frågan om barns läs- och språkutveckling. Sandvikens folkbibliotek, som varit huvudman för projektet, tackade styrgruppsledamöterna med en somrig blomuppsättning och hoppas på fortsatt gott samarbete!

 

 

 

 

 

 

 Från vänster:

Fredrik Lindstrand, Annamaria Björklin, Åsa Wirén Jonsson, Tinne Wennerholm

 

Sök inlägg

Filtrera