Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Sista nyhetsbrevet från litteraturhusprojektet!

Idag utges det sjätte och sista nyhetsbrevet från litteraturhusprojektet. Projektet löper nämligen ut nu vid halvårsskiftet 2013, efter att ha bedrivits i närmare tre år. Hos projektledningen syns dock inga ledsna miner under dessa sista skälvande dagar, bara glädje och förväntan inför det som komma skall! För som redan meddelats övergår projektet i verksamhet från och med den 1 juli. Läs mer om det i nyhetsbrevet.

Alla som står på sändlistan för projektets nyhetsbrev kommer förstås även fortsättningvis få information och nyhetsbrev från Litteraturhuset. (Anmäl dig till sändlistan till höger här på sidan.) En hel del verksamhet är redan helt eller delvis planerad inför hösten och mer information kommer så snart alla detaljer är klara. I nyhetsbrevet berättas om ett axplock av det som är pågående och som är i sin linda.

 

Sök inlägg

Filtrera