Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Sandvargen – ett högläsningsprojekt

Vårens stora läsprojekt på Trampolin som vi har tagit fram i samarbete med biblioteket utgår ifrån barnboken Sandvargen av Åsa Lind. Syftet är att lyfta fram högläsning och eget skapande som metod för att stimulera elevers läslust och läsförståelse.

Projektet riktar sig till elever i åk F-3 och alla deltagande klasser inleder med en workshop på Trampolin. Boken introduceras med hjälp av drama, högläsning och eget skapande. Klassen får sedan med sig en bok och en handledning för fortsatt arbete på skolan.

Varför högläsning?

Högläsningens goda effekter på barns språkutveckling är väl dokumenterade. Det skriver Jonas Andersson i sin kunskapsöversikt Med läsning som mål. Högläsning ger bland annat ökat ordförråd, väcker intresse för läsning, ger förmåga att uttrycka sig och kunskap om hur berättelser är uppbyggda. Men det är inte bara viktigt att läsa högt, det är också viktigt hur högläsningen går till och hur läsningen bearbetas efteråt. En dialogisk högläsning där barnen deltar i samtal om texten före, under och efter läsningen har visat störst effekt på språkutvecklingen hos mindre barn, enligt Jonas Andersson.

Sandvargen är en del av en större satsning på högläsning på Litteraturhuset Trampolin. Vi har i tidigare inlägg skrivit om aktiv högläsning på förskolan samt gett tips på två böcker på området.

drama och eget skapande på Trampolin

Vid det första besöket på Trampolin får barnen träffa Zackarina och hennes mamma. Fast mamman arbetar mest och har inte tid att lyssna. Hon säger bara ”Vad trevligt!” om allt som Zackarina förelår – hur tokigt det än är.

Zackarina bjuder in barnen till en lekstund i hennes rum. Där lyssnar de på havet i en snäcka som hon fått från Sandvargen och leker hav med ett stort tygstycke. Zackarina visar också en barkbit med en inbjudan till ett tekalas som hon från Sandvargen. Men hon vet ju inte var han bor…

Mamman ropas till slut ner från sitt kontor, och tillsammans läser de första kapitlet i boken om Sandvargen, för att eventuellt hitta ledtrådar. I kapitlet beskrivs hur Zackarina träffar Sandvargen för första gången. Mamman tror inte riktigt på att Sandvargen finns, men det gör Zackarina och för det mesta håller barnen med henne.

Efter ett samtal om Sandvargen, och vad vi får veta om honom, bjuds barnen in att följa med till mammans ateljé för att visa var de tror att Sandvargen bor. Där inne är bordet dukat med mängder av material och alla får en låda med magisk sand att utgå ifrån.

Eleverna skapar sedan en miljö som visar hur de tror att det ser ut där Sandvargen bor. De kan också skapa tekalaset, eller kanske andra figurer som de tror kan finnas, kanske en sandkatt, eller en sandhund? Allt är möjligt och tillåtet.

När eleverna är färdiga med byggandet får de fotografera det med iPaden och beskriva vad de har gjort. I appen Book Creator skapas så en e-bok med barnens bilder och texter.

Besöket avslutas med att bilderna och texterna projiceras på väggen och tillsammans går vi igenom vad de har skapat och berättat. Det brukar bli många fantasifulla och fantastiska miljöer och figurer.

tekalas med sandvargen

Flera elever som besökt Trampolin i projektet har varit så nyfikna på Sandvargen och velat träffa honom, så vi bestämde oss för att ordna ett riktigt tekalas som en gemensam avslutning. I maj kommer alla deltagande klasser att bjudas in till ett tekalas med Zackarina, hennes föräldrar, Sandvargen och Sandbandet, samt bokens författare Åsa Lind.

En inbjudan på ett kopierad barkbit har skickats till skolorna och flera klasser har redan anmält sig. Vi ser verkligen fram emot tekalaset och kommer naturligtvis att berätta mer om det i ett senare inlägg.

 

Sök inlägg

Filtrera