Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Positiva beslut kring Litteraturhusets framtid!

Igår (den 20 maj 2013) beslutade kultur- och fritidsnämnden i Sandviken att litteraturhusprojektet ska övergå i verksamheten Litteraturhuset för barn och unga – i Sandviken för hela regionen från och med den 1 juli. Sandvikens kommun blir huvudman och huvudfinansiär för verksamheten.

Den regionalt syftande delen medfinansieras av TRU-nämnden (Landstinget Gävleborgs nämnd för tillväxt och regional utveckling). Den 2 maj tog TRU-nämnden beslut om att fördela medel till Litteraturhuset för andra halvåret 2013. Man uttalade också sin avsikt att fortsätta stödja Litteraturhuset fram till 30 juni 2016. Beslut om stöd kommer att fattas årligen. (Läs beslutet från TRU-nämnden i sin helhet här.)

Verksamheten i Litteraturhuset kommer att arbeta enligt det handlingsprogram för 2013-2016 som antogs av kultur- och fritidsnämnden.

Organisatoriskt kommer Litteraturhuset att sortera under kultur- och fritidsförvaltningen i Sandviken. Ett verksamhetsråd kommer att tillskapas, där Litteraturhuset önskar se representanter från Sandvikens kommun, TRU, en kommun i länet, Högskolan i Gävle, civilsamhället och näringslivet.

Verksamheten kommer att bedrivas i de tre delar som beskrivits under projekttiden: Kunskapscentret, Forskningsresursen och Lär-och upplevelsemiljön.

Lär- och upplevelsemiljön ska inredas i Sandvikens Kulturcentrum. Under projekttiden har ett arbete bedrivits för att, i nära samverkan med barn och unga, ta fram ett konceptförslag för miljön. (Läs mer om den processen i blogginlägg från t.ex. 26 september 2012 och 12 februari 2013.)

För förverkligandet av lär- och upplevelsemiljön söker Litteraturhuset medel från bl.a. Sigrid Göranssons stiftelse.

Vi som arbetat med litteraturhusprojektet är naturligtvis väldigt glada över att beslut nu är fattade för att inrätta den nya och unika verksamheten Litteraturhuset för barn och unga – i Sandviken för hela regionen.

Styrgruppen och projektledaren vill tacka alla som bidragit med stöd, uppmuntran och engagemang under projekttiden!

Sök inlägg

Filtrera