Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Om att ge barn möjligheter!

Vi på Trampolin har ett tätt samarbete med Region Gävleborg. Därför är det extra roligt att Cajsa Blank som arbetar som verksamhetsutvecklare på regionen, vill gästa oss här på bloggen med ett inlägg om estetiska lärprocesser, Språkpaket och om att ge barn möjligheter. Varsågod Cajsa!

Skribent: Cajsa Blank, Region Gävleborg

Cajsa Blank heter jag och började arbeta som verksamhetsutvecklare inom bibliotek med inriktning mot barn och unga i januari det här året, som minst sagt varit ett lite märkligt år i och med pandemin. Tidigare har jag jobbat i förskolan och då den största delen av tiden i en ateljé på en förskola. Jag tog emot barngrupper från hela förskolan och vi ingick i estetiska lärprocesser tillsammans hela dagarna. Utifrån målen i förskolans läroplan lärde vi oss om språk, matematik och mycket mer genom olika estetiska uttryckssätt. Mitt uppdrag idag skiljer sig ganska mycket från det jag hade i förskolan, men målet är på sätt och vis detsamma. Att skapa förutsättningar för barn och unga att nå konsten, då framförallt det skrivna ordet. Att nå böckernas värld. Ett av de sätt som vi gör det på är bland annat att samarbeta med det härliga gänget på Litteraturhuset Trampolin.

Jag med boken: Möjligheternas barn i möjligheternas skola.

Kreativa uttrycksformer av alla de slag tilltalar mig. Jag tycker själv om att utöva massa olika former av estetiska uttryck. Under min utbildning till förskollärare så läste jag en bok som heter Möjligheternas barn i möjligheternas skola. Boken berättar om Bifrostskolan i Danmark och den speciella skapande pedagogik som har utvecklats där. Där arbetar barn och pedagoger utan läroböcker och läromedel, i stället hämtas inspirationen till all undervisning från konsten, musiken eller litteraturen. Den boken la grunden för många tankar om hur en kan arbeta med barn hos mig. Tankar att om barn får möjlighet så kan dom. Om vi vuxna ger möjligheter kan barn göra precis vad som helst. Genom att erbjuda barnen alla de olika estetiska språken att uttrycka sig via, möjliggörs friare uttryckssätt och metoder för barnen. De ges fler språk, fler vägar, fler möjligheter att göra sin egen röst hörd. Att sätta ett uttryck på något på eller att fästa ett avtryck i sin omvärld. För mig känns det viktigt.  

Ett självporträtt gjort i tråd av en treåring.

Därför tycker jag att det är extra roligt att få samarbeta med Literaturhuset Trampolin och se de fantastiska saker som de gör med barn i alla åldrar. Deras sätt att arbeta på och glädjen i berättandet, känslan av att ingenting är omöjligt. Tilltron till barnens förmåga och att genom fantasi och lek få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Att alla får vara med och att barnens intresse och delaktighet är viktigt på riktigt. Det är toppen tycker jag.

En fyraåring som gjort sin tolkning av Skriet, i blyerts.

En av de största skillnaderna i att arbeta på Kultur Gävleborg mot att jobba i förskolan är ju såklart avsaknaden på barn, i min roll träffar jag nästan inga barn utan bara de vuxna som arbetar med barnen. Men å andra sidan tror jag att vuxna bara är barn som samlat på sig fler erfarenheter, så det är roligt ändå. Det som är mest spännande med att vara verksamhetsutvecklare tycker jag är helhetsperspektivet. Nu får jag tänka utifrån ett större perspektiv, vilket gör att jag kan vara med och påverka projekt som når till fler barn.  Det som är likt är att försöka tänka utifrån barnets bästa. Vad är det som gynnar våra barn och vad kan vi göra för dem som arbetar och möter barn och ungdomar för att ge dem de bästa förutsättningarna för att i sin tur skapa de bästa verksamheterna för barnen?

Flera språkpaket

Just nu ligger fokus på tre saker:

  • Språkpaketen som är en satsning för att främja användandet av de svenska minoritetsspråken för de allra yngsta barnen. Då har vi tagit fram ett gåvopaket som innehåller en bok på något av de olika språken, en läsfigur för att göra läsningen mer inspirerande och ett infoblad om varför det är viktigt att läsa på minoritetsspråken. Gåvopaketen kommer att finnas att hämta ut på folkbiblioteken i Gävleborg.
  • En vidareutbildning för bibliotekspersonal som arbetar med barnfokus. Det är ett nationellt projekt där jag tillsammans med verksamhetsutvecklare i några andra regioner arbetar för att ta fram en utbildning som riktar sig mot de som arbetar med de minsta barnen eftersom det från flera håll efterfrågats. Det är ett spännande projekt som vi hoppas möjliggöra på ett bra sätt.
  • Utbildning inom barnrätt för cheferna på folkbiblioteken. Barnrätt är något som jag personligen verkligen brinner för och därför känns det såklart jättebra att vara en del av att planera för en implementering av FN:s konvention om barns rätt på samtliga folkbibliotek i länet.  

Sök inlägg

Filtrera