Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Ny rapport – Små barns perspektiv på ett kulturarv

Under cirka ett års tid har barn från Västergårdens förskola i Edsbyn, Ovanåkers kommun, undersökt kulturarvet/världsarvet Hälsingegårdar tillsammans med sina pedagoger. Litteraturhuset och Länsmuseet Gävleborg har följt resan och utgjort ett stöd och bollplank för pedagogerna. Det är dock barnen som varit vägvisare vad gäller såväl val av metod som val av utförande.

I rapporten Små barns perspektiv på ett kulturarv, som tagits fram av Litteraturhuset i samarbete med Länsmuseet Gävleborg och Ovanåkers kommun, berättar pedagogen Anna Nirs Westlund om upptäcktsresan och gör reflektioner kring syfte, koppling förskolans läroplan och barns lärande.

Vi hoppas med rapporten väcka intresse för att närma sig ett kulturarv även med de allra minsta barnen, och visa hur det arbetet kan stärka även barnens språkutveckling.

I förskolans uppdrag ingår enligt gällande läroplan att föra över kunskaper om ett kulturarv från en generation till nästa. Vad som också tydligt framgår där är att medvetenheten om ett eget kulturarv ska bidra till att barnen utvecklar en förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Detta har varit en viktig utgångspunkt för oss i vårt arbete.

Välkommen att fritt ladda ner och sprida rapporten, klicka på länken nedan.

Små barns perspektiv på ett kulturarv

Under våren 2015 kommer vi att erbjuda föreläsningar kring Västergårdens arbete med ett kulturarv till i första hand ”världsarvskommunerna”.

Kontakta gärna Litteraturhusets verksamhetsutvecklare Karin Forsgren Anderung om du har frågor kring rapporten eller arbetet med att sprida den.

knacka på

Sök inlägg

Filtrera