Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Mänskliga rättigheter på Trampolin

Bild-7-e1561645649618.jpg

Anna Karlsson, barnbibliotekarie på Sandvikens bibliotek, berättar här om två workshoppar som vi gjorde på Trampolin i somras. Den ena workshoppen riktade sig till ungdomar mellan 16-18 år och den andra till barn och unga 8-14 år. Workshopparna gjordes i samarbete mellan biblioteket, Trampolin och CFBRI, en frivilligorganisation som arbetar för att lyfta barn och ungas rättigheter i Sverige och Irak. Som en del i de aktiviteter som organisationen anordnade under sommarlovet fick barn och ungdomar komma till Trampolin och prova på olika workshoppar på temat mänskliga rättigheter.

Workshop Ungdomar: Godnattsagor för rebelltjejer

Jag ska visa dem vad jag kan göra med mitt liv – Balkissa Chaibou, människorättskämpe

Under första workshoppen för tjejer 16-18 år fick deltagarna skapa egna kvinnoporträtt utifrån boken ”Godnattsagor för Rebelltjejer: 100 berättelser om fantastiska kvinnor” av Elena Favilli och Francesca Cavallo. I boken går det att läsa om modiga kvinnor som på olika sätt förändrat världen.

Om man har grupper med både tjejer och killar kan man även läsa boken ”Sagor för pojkar som vågar vara annorlunda: sanna berättelser om fantastiska pojkar som förändrat världen utan att döda drakar” av Ben Brooks.

Under workshoppen fick deltagarna skriva om en kvinna, antingen någon i deras närhet, en historisk person, en kändis eller rent av en fiktiv karaktär, som de har som förebild. Precis som i boken skulle de skapa ett porträtt av personen i både bild och text.

För bilden användes en porträttmall och en blandning av olika material och tekniker. Texten kan skrivas antingen fritt eller utifrån en frågemall om skrivandet går trögt. bilderna och texterna sammanställdes sedan i en liten antologi med hjälp av appen Book Creator.

 

WORKSHOP För Barn och unga 8-14 år

Varje barn har rätt till lek, vila och fritid – Barnkonventionen, Artikel 31

Under andra workshoppen för barn och unga 8-14 år fick gruppen göra en egen film inspirerad av Artikel 31 i Barnkonventionen som berör varje barns rätt till lek, vila och fritid och även att ta del i kulturell och konstnärlig verksamhet. En bra introduktion till barns rättigheter är boken ”Rätt Lätt 2” av Susann Swärd och Tina Landgren som finns översatt till flera språk och som vi läste ett kort stycke i.

Deltagarna fick börja med att skapa figurer av sig själva när de utövar en fritidsaktivitet som de tycker om så som dans, fotboll eller datorspel. Under workshoppen användes en färdig mall för kroppen och en blandning av olika material. Vi tog även hjälp av en mall för att få svar på frågan ”Vad tycker du om att göra på din fritid?”.

Sedan använde vi appen iMotion för att göra en stop motion-film där barnen fick röra sina figurer fritt över en färdig bakgrund. Stop motion lämpar sig väl att använda med större grupper eftersom man kan lägga till saker efter varandra under skapandets gång utan att behöva ta hänsyn till tid eller tajming.

 

För dessa workshoppar behövs:

  • Färdiga mallar för bild och text
  • En blandning av skapandematerial
  • En Ipad med gratisapparna Book Creator och iMotion

 

Skribent: Anna Karlsson, barnbibliotekarie på Sandvikens folkbibliotek

Sök inlägg

Filtrera