Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Läslyftet – Skapa och berätta

Under hösten 2015 och våren 2016 har alla Sandvikens förskoleklasspedagoger deltagit i det nationella projektet Läslyftet. Satsningen syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen.

Genom ett samarbete med biblioteken i kommunen har pedagogerna fått tips på användbar litteratur i undervisningen samt högläsningsböcker. I mars bjöds de också in till Litteraturhuset Trampolin för att delta i två olika workshops med fokus på drama, superhjältar och skapande.

Vi bjöd in två dramapedagoger, Eric Wängsäter och Nicole Rahm, som tog med pedagogerna på ett dramaäventyr i Berättarrummet, medan vi skapade superhjältar i Studion. Allt med utgångspunkt i en och samma berättelse, nämligen Strumpmannen och superhjältarna av Dan Höjer.

Läslyftet Strumpmannen

Strumpmannen och superhjältarna är den andra delen i en lättläst serie om Sigge Strumpman, de små problemens mästare. Sigge är en vanlig liten kille, men när han sätter på sig sin morfars gamla stinkande sockor förvandlas han till Strumpmannen och flyger iväg med strumporna som propellrar för att hjälpa till där det behövs, och i den här boken visar det sig att även andra superhjältar kan ha vardagsproblem som de behöver hjälp med.

I vår workshop använde vi en metod för att skapa och berätta som vi har prövat på lite skilda sätt i många olika grupper. Det går ut på att välja ett avsnitt i en bok där något spännande händer och sedan låta eleverna, eller i det här fallet pedagogerna, sätta in sig själva i händelsen. Vad skulle de göra i samma situation? Vad vill de ska hända?

Vi har sammanfattat metoden i några enkla punkter:

  • Välj ett avsnitt. Metoden går att använda på flera olika typer av berättelser, men just superhjältetemat är väldigt tacksamt att arbeta med. Det kan leda till många roliga, kloka och tankeväckande samtal och berättelser. Just i den boken valde vi avsnittet där Sigge hittar sin morfars gamla strumpor igen och förvandlas till Strumpmannen.

 

  • Skapa. Uppgiften var sedan att skapa en superhjälte. Vilken superhjälte skulle du vilja vara? Vilka problem skulle du lösa?

Läslyftet föremål

  • Använd igångsättare. För att stimulera fantasin och hjälpa alla att komma igång är det bra att använda olika igångsättare. Här valde vi att arbeta med olika utklippta och inplastade klädesplagg och andra föremål man kan ha på sig. Det är bra med många olika bilder och det får gärna vara lite roliga och oväntade varianter.

Läslyftet superhjältar 2

  • Underlätta med mallar. För att få med alla elever i skapandet kan det vara bra med en gemensam mall att utgå ifrån (i det här fallet en utklippt kartongfigur), men det är också viktigt att låta de elever som känner sig hämmade av en färdig mall skapa sin egen. Ett visst mått av ramar kan stimulera kreativiteten, men det ska finnas stor frihet att gå utanför ramarna för den som så önskar. Mycket varierat material, färdiga ögon eller utklippta ansikten gör det lättare för alla att lyckas med sin superhjälte. Den här övningen handlar inte om att lära sig teckna ansikten, utan om att stimulera fantasin och berättandet.

Läslyftet Figge färgrik

 

  • Berätta. När eleverna är klara med sina superhjältefigurer gäller det att fånga upp deras berättelser. Vad heter deras figur? Vilka superkrafter har hen? Och vilka problem kan hen hjälpa till att lösa? Vi använder ofta en iPad och appen Book Creator för att fotografera och skriva ner barnens egna ord i en e-bok, men det går också bra med en vanlig kamera och en dator eller penna och papper.

 

  • Bygg vidare. Elevernas skapade figurer kan sedan förhoppningsvis inspirera till fler berättelser och äventyr liknande dem som Strumpmannen råkar ut för. Kanske träffas några av klassens superhjältar i en berättelse? Kanske kan det blir en hel superhjältebok? Eller en film? Eller en serie? Möjligheterna är oändliga.

Sök inlägg

Filtrera