Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Läsfrämjande insatser i förskolan

IMG_5082.jpg

Under våren 2019 fick Kulturrådet i uppdrag av regeringen att satsa extra mycket på läs- och språkutveckling för de yngre barnen. Det gör man bland annat genom att dela ut gratis böcker till förskolor i hela landet. Kulturrådet har tillsammans med Skolverket även gett ut en handledning om högläsning, där man ger tips och råd om hur man som pedagog kan på ett medvetet sätt arbeta med bilderboken. En fantastisk satsning tycker vi på Trampolin men också en bekräftelse att det arbete vi gör är mycket viktigt och i linje med Kulturrådets förslag och råd. 

Läs högt för barnen

Kulturrådets handledning Bokgåvor till förskolan börjar med att betona vikten av att högläsning för barnens läs- och språkutveckling.

”När barn tidigt i livet får lyssna på högläsning och samtal om olika typer av texter stöttar det språkutvecklingen. Forskningen visar att barn som lever i en textrik miljö får större ordförråd…”

På Fantasifabriken som är Trampolins verksamhet för förskolebarn, utgår vi från bilderböcker som vi antingen löser högt eller dramatiserar. Genom att koppla bilderboken till ett specifikt tema samtalar och reflekterar vi tillsammans med barnen. För att alla barn ska kunna se text och bild projicerar vi dem på väggen. Det är en bra metod eftersom alla barn ser tydligt och det går att peka och prata om det som händer i bilderna. Vi väljer att samtidigt läsa ur boken, för vi tycker det är viktigt att barnen ser att det är från boken berättelsen kommer.

Arbeta medvetet med bokval och högläsning

Handledningen fortsätter med att betona vikten av att ha tänkt igenom bokvalet och hur man läser boken.

I Kulturrådets text står det att,” du som läser kan skapa intresse för innehållet genom att använda din röst och mimik och bjuda in barnens reaktioner och tankar, och uppmuntra till barnens eget berättande. Läs med inlevelse, bjud på dig själv och var inte rädd för att vara lite fånig!”

Hur bra en berättelse än är så kan den så klart förstöras om den som läser är oengagerad och inte läser med någon som helst inlevelse. Att bjuda på sig själv är viktigt i samspelet med barnen och att försöka glömma bort att det kanske sitter kritiska vuxna i rummet. Det är barnen som är viktiga och barn i förskoleåldern är också oftast väldigt snabba med att haka på och bli intresserade. Det gäller att vara lyhörd och ta vara på deras frågor eller funderingar.

I Kulturrådets handledning finns också rådet att fundera över vilka böcker som finns på förskolan och valet av bok vid högläsning. Även att det är viktigt att utgå från barnens intresse i val av texter och bilder och att alla barnen ska få höras. De ger också förslaget att arbeta vidare utifrån det lästa genom bild, drama, musik, rörelse eller digitala verktyg.

På Fantasifabriken arbetar vi just på det sättet med olika teman och bilderboken som utgångspunkt. Vi sjunger, rör oss och skapar med olika material och tekniker kopplat till temat. Fantasifabrikens teman kan vara allt möjligt för att det ska passa många, och vi fångar in barnens intressen genom samtal och observationer. Till hösten kommer vi att utveckla vidare barnens inflytande vilket vi kommer att berätta mer om vid ett annat tillfälle.

Istället för teman kan det vara andra saker som avgör varför man väljer en bok. Är det ett specifikt budskap som man vill nå ut med till barnen eller blev barnen intresserade av något på utflykten till skogen? Eller låt barnen välja en bok till den mysiga stunden när barn och pedagog samlas kring en härlig berättelse.

Samtala med barnen om text och bild

I kulturrådets handledning står det att ”om barnen är delaktiga både före, under och efter läsningen blir det lättare för dem att förstår innehållet i böckerna. Fånga upp deras funderingar och låt alla komma till tals.”

Det finns så många böcker och det kan vara svårt att veta vilken bok som passar i ett specifikt sammanhang. Vi på Trampolin har lyxen att ha ett tätt samarbete med barnbibliotekarierna som hjälper oss i urvalet av bra böcker. Förutom biblioteken finns det bra bloggar som tipsar om olika böcker och Kulturrådets lista med bilderböcker kan vara ett värdefullt redskap. Enligt kulturrådet är det bra om man väljer böcker som går att tolka på olika sätt och att tänka på att ställa öppna frågor men även ibland frågor där barnen måste ta en ställning. Som exempelvis hur ska en bra kompis vara? De tipsar även om att använda kroppsspråk, foton, ljud och annat som kan hjälpa till att skapa förståelse och väcka intresse.

Visualisera med föremål och drama och barnen lär sig nya ord.

På Trampolin visualiserar vi temat och det vi pratar om genom ex. olika föremål, bilder eller filmklipp för att det ska bli lättare att förstå. I en bok kan det också finnas många nya ord som barnen aldrig har hört. Förklarar man orden och sätter dem i ett sammanhang ökar det barnens ordförråd. Om man sedan arbetar vidare med orden eller det boken handlade om i en praktiskt workshop är det lättare att barnen minns och befäster sina kunskaper.

Skapa en stimulerande läsmiljö

I Kulturrådets text om stimulerande läsmiljö står det,” att böcker och läsning är viktigt genom att låta böckerna ta plats. Skapa mysiga eller spännande läsplatser på olika ställen på förskolan. Digitala verktyg kan hjälpa till att ge lässtunden en extra dimension. Använd till exempel projektor för att skapa en miljö inspirerad av innehållet i boken”

I våra lokaler som är framtagna av en barnkulturdesigner tillsammans med barn har det blivit en stimulerande och kreativ plats där berättelserna och skapande får stå i centrum. Vi märker på barnen att det är en plats som de gillar och som uppmuntrar leken.

På en förskola går det kanske att skapa en mysig plats utan att det behöver kosta så mycket med ex. draperier, kuddar eller en mysig matta. Går det att ansluta en projektor till rummet möjliggör det att alla i en större barngrupp kan hänga med i berättelsen, men också på ett enkelt men effektfullt sätt skapa olika stämningar genom film och bild.

Kulturrådet ger förslagen att det ska finnas ett stort urval av böcker och på olika språk, så alla barn kan hitta något som passar dem. Även böcker som är normbrytande och för olika intressen. Böcker i olika former som till exempel ljudböcker och bokappar och att barnen får skapa egna böcker. Böckerna ska vara på barnens höjd så att de är tillgängliga och gärna på flera olika platser.

Tittskåp i Berättarrummet

Hos oss står böckerna utspridda i de olika rummen. I Berättarrummets tittskåp finner barnen olika bilderböcker och i Caféköket böcker som inspirerar till mat och bakning. I Studion ställer vi in böcker som passar till det vi skapar för dagen. Är temat insekter har vi många olika böcker om skalbaggar och andra kryp, som ska inspirera barnen i sitt skapande eller för att bli nyfikna på att lära sig mer.

På Fantasifabriken skapar vi ofta egna böcker med Ipads och appen Book Creator. Vi både skriver ut boken så barnen kan bläddra i den nästa gång de kommer till oss eller som e-bok man kan visa hemma. Ett tips är om man skapar sitt egna lilla bibliotek på förskolan kan man samla böcker i olika teman så man lätt hittar en bok som passar i stunden. Det är bra om böckerna känns aktuella och att man byter ut dem regelbundet.

Ingen blir lycklig över trasiga och gamla böcker!

Involvera familjerna

Kulturrådet skriver i sin handledning om vikten att involvera vuxna.

”Visa och berätta för de vuxna i barnens närhet vad ni läser och hur ni inspireras av berättelserna. Låt läsglädjen smitta av sig. Uppmuntra även barnens familj att läsa och samtal om böcker hemma.”

Kulturrådet skriver om att uppmuntra hemmen till läsning genom ex. hallbibliotek, och att flerspråkiga familjer använder sitt modersmål vid högläsningen eftersom det stärker barnens identitet och att det bidrar till att barnen utvecklar både sitt modersmål och svenskan. I Sandvikens kommun finns det flera förskolor med så kallade kapprumsbibliotek som det har skrivits om tidigare på vår blogg. Kulturrådet uppmanar förskolor att samarbeta med biblioteken genom att besöka biblioteken eller bjuda in en bibliotekarie till en barngrupp eller föräldramöte.

På Trampolin och vår öppna verksamhet Fantasifabriken kommer barnen tillsammans med minst en vuxen. Inför varje tillfälle har barnbibliotekarien plockat ut en mängd olika böcker på dagens tema som vi ställer upp för utlån. Syftet är att barnen och deras föräldrar ska bli sugna på att låna med sig böcker hem.

I vår utvärdering av Fantasifabriken framkom det att barn och vuxna gillar vårt arbetssätt med olika teman, berättande med stor bild, musik, sång och skapande och den fria leken efteråt. Och att många gärna stannar en stund på biblioteket innan man går hem. Vi blev mycket glada över den respons vi fick från föräldrar och barn, och att den verksamhet vi gör stämmer så väl överens med Kulturrådets handledning.

Sök inlägg

Filtrera