Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Läser just nu: Skapande verksamhet

När barn uttrycker sig genom bild, dans, drama eller musik är det inte bara roligt, det stödjer även deras språkutveckling. Det är en av utgångspunkterna för vårt arbete på Litteraturhuset Trampolin. Men inte bara språket mår bra av arbete med olika estetiska uttrycksformer. Även den motoriska, sociala och emotionella utvecklingen gynnas. Det beskriver Tove Phillips i boken Skapande verksamhet, som egentligen är ett läromedel för barn- och fritidsprogrammet, men som också kan fungera som enkel introduktion och inspiration för alla som är nybörjare på området.

Skapande verksamhet

Efter två ganska kortfattade och mycket lättlästa (ofta i punktform) inledande kapitel, där skapandets betydelse för hälsa, utveckling och lärande samt olika pedagogiska perspektiv presenteras, ägnas större delen av boken åt mer konkreta metodtips. Här finns både lite mer detaljerade beskrivningar av hur man tillverkar en säljpipa eller gör en snörmålning, men också allmänna tips på roliga idéer för att få in mer skapande i vardagen – som till exempel att sjunga i stället för att prata i olika situationer.

De flesta metodtipsen riktar sig till de allra yngsta barnen (1-5 år) och ger gott om förslag på material och tillvägagångssätt när det gäller både bild, dans, musik och drama. Många är också enkla att genomföra och passar bra som inspiration för kreativa övningar både i hemmiljö och i förskolan.

Hos oss på Trampolin skulle till exempel återbrukstematAllt som flyger passa utmärkt  som en grund att utgå ifrån i vår öppna verksamhet. Kanske något att lägga på minnet till höstens planering.

 

Sök inlägg

Filtrera