Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Konstarter i pedagogiken – intervju med Ulla Wiklund

Den 7-8 januari arrangeras konferensen Konstarter i pedagogiken – Art in ED- i Edsbyn.
En av gästerna på konferensen är Ulla Wiklund som kommer att hålla seminariet När kulturen knackar på skolans dörr. Arrangörerna till konferensen har ställt några frågor till henne:

Ulla, vad är estetiska läroprocesser?

Estetiska lärprocesser  kan vara ett sätt att arbeta på i skolan som gynnar en kunskapsutveckling där eleven får knyta samman känslor, upplevelser, kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet.

Alla språk, alla delar av språkutvecklingen används för att formulera och gestalta sitt lärande.

 Varför är det så viktigt med kultur just i skolan?

Det är alla barns rätt att få lära känna olika kulturella uttrycksformer. Dels för att kunna få upplevelser, men också för att själv få komma i kontakt med och utöva kultur.

Varje elev ska ju kunna bli delaktig i samhällets kulturliv. I Lgr 11: Skolan ska ta ansvar för att varje elev kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

 Du är inbjuden till konferensen ARTinED, vad kommer du att prata om?

När kulturen knackar på skolans dörr är det viktigt att skolan har en beredskap. Den kan bestå inte bara i att ta emot kulturen och öppna dörren, utan att ha en genomtänkt kultursyn, där elevens eget skapande och ett estetiskt förhållningssätt präglar skolans hela arbete. Då krävs också en utveckling av skolans kunskapssyn.

Att man byggt in lärandet som en process i undervisningen, där reflektionen har stor del för kunskapsutvecklingen.

Nu finns det estetiska perspektiv i skolans alla ämnen, och där har vi mycket kvar att utveckla i den svenska skolan.

Anmälan till konferensen Konstarter i pedagogiken görs senast den 7/12 på www.lg.se/musikgavleborg/artined.

 Där kan du även hitta hela programmet för konferensen.

Sök inlägg

Filtrera