Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Knacka på – dansworkshop i Ljusdal

 

Måndagen den 29 oktober arrangerades KulturSkola Dialogen i Ljusdals kommun med Musik & Kulturenheten, Ljusdals Bibliotek, Per Jonsson Dance Center och Ljusdalsbygdens museum som värdar. Dagen bjöd på inspiration och praktiska övningar, men framförallt ”verktyg för att skapa en undervisning där de estetiska aspekterna uppmärksammas”. Litteraturhusprojektets projektledare följde med länsbiblioteket upp för att assistera under två workshops kring materialet ”Dansa! Lyssna! Läsa! Knacka på!” och fick samtidigt fördjupad kunskap om materialet.

Tinnes presentationBibliotekskonsulent Tinne Wennerholm, som tillsammans med danskonsulent Sofia Nohrstedt och musikproducent Lotta Hellsten har varit initiativtagare till Dansa en bok-projektet, presenterade materialet för bibliotekspersonal och pedagoger från förskola, förskoleklass och särskola. Syftet med projektet har varit att utveckla ett konkret material som kan användas av icke dans- och musikutbildade (förskolepedagoger, bibliotekspersonal etc.) för att dansa och rytmisera olika barnböcker.

Arbetet är baserat på följande fundament:

Barnkonventionen
Särskilt Artikel 31 ”Alla barns rätt till lek, vila och fritid”.

Läroplan för förskolan
”Förskolan vilar på demokratins grund”. Möjlighet att utveckla barns förmågor och kulturskapande.

Genus
”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller” Dans/rörelse utövas av tradition främst av och med flickor men möjligheten att uppleva denna konstform utanför de traditionella ”dansskole-ramarna” bör ges även till pojkar.

Hälsa
I ett alltmer stillasittande samhälle behöver barn stimuleras till rörelse och lek framförallt genom det egna skapandet.

Inlärning
Rörelse främjar inlärning och kommunikation. Dessutom möjliggörs flera uttryckssätt genom att olika konstformer kombineras. Projektet arbetar med det kinestetiska lärandet.

Anna-Clara Tidholms bok Knacka på! (som firar 20 år i år!) valdes ut på grund av sitt rytmiska och poetiska språk. Materialet innehåller nyskriven musik av Björn Börjesson och scenografi av Kajsa Alman. Koreografen Sophia Färlin Månsson har tillsammans med barn och pedagoger på två förskolor i Gävle och Edsbyn tagit fram en metodhandledning med tips.

Scenografi, handledning, bok och musik finns förpackat i en specialframtagen ryggsäck.

Ryggsäcken finns i 50 exemplar i Gävleborgs län och kan lånas från biblioteket av förskolor, skolor och föräldrar.

Knacka på

Efter presentationen inspirerade Tinne Wennerholm till att använda materialet.  Musiken, boken och inspirationen från handledningsmaterialet bidrog till ca 40 minuters dans- och rytmikglädje för deltagarna.

Dansworkshop

 

 

 

 

 

 

IMG_1341

Dansworkshop

Det blev tydligt att det går att dansa en bok (man kan också dansa spagetti, grillad korv, studsboll, torktumlare och hackade morötter…) och att dansen och musiken erbjuder möjligheter att uttrycka känslor, hitta språkets rytm och kommunicera utan ord.

Intresset för Dansa! Lyssna! Läsa! Knacka På! har varit stort både i och utanför Gävleborgs län.

Sök inlägg

Filtrera