Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Kickstarta året med tre kortisar

Hej på dig 2021. Ett nytt år innebär nya läsäventyr och vi är många som ser fram emot att upptäcka nya böcker och berättelser! För att komma igång igen med allt läsande, högläsande, skapande, skrivande och boksamtal vill vi tipsa om tre korta metodböcker fulla med pedagogiska tips och trix. Böckerna ingår i serien Vilja Guide och är utgivna av Vilja förlag som ger ut lättlästa böcker för unga vuxna och vuxna.

Boksamtal för ovana läsare

Den första boken som vi vill tipsa om är En guide till boksamtal med ovana läsare. Arbeta med att väcka läslust hos ungdomar på gymnasiet. Boken är skriven av läraren Jenny Edvardsson som skrivit flera böcker inom läs- och språkutveckling och som även har en blogg väl värd att kolla in. I denna korta guidebok går Jenny på ett tydligt och enkelt sätt igenom hur ett boksamtal kan se ut utifrån Aidan Chambers välbekanta samtalsmodell och sina egna erfarenheter av att arbeta med boksamtal för ungdomar. Boken tar bland annat upp vad man ska tänka på när man väljer ut böcker, visar exempel på läsprotokoll och går igenom samtalsanalys. En perfekt introduktion till dig som vill komma igång med boksamtal eller fräscha upp tidigare kunskaper och erfarenheter. Boken riktar sig till de som arbetar med äldre elever som är ovana eller ovilliga läsare, men boken kan även komma till användning för fler då den är så lätt att ta till sig och följa.

Bra tips från boken:

  • När man ska välja bok – försök hitta böcker som skapar igenkänning hos eleverna med utgångspunkt från de livsvärldar ungdomarna lever i.
  • Inled med en novell. En kortare text hinner alla läsa och det öppnar upp för mer tid till läsloggande och samtal.
  • Aidan Chambers modell utgår från fyra grundfrågor där den sista frågan handlar om att hitta mönster och kopplingar i boken. Jenny Edvardsson har delat upp den sista frågan i två för att det ska bli ännu tydligare för eleverna. Lade du märke till några mönster? (upprepningar av ord, miljö, vissa händelser etc.) och Gjorde du några kopplingar? (kopplingar till en själv, till samhället/omvärlden eller till en annan text etc.).

Vill man fördjupa sig i Chambers modell rekommenderar vi hans bok Boksamtal inom oss. Om boksamtal från 1998.

Att läsa och skriva poesi

I boken Guide till att läsa och skriva poesi. Arbeta med poesi i undervisning ger Jenny Edvardsson tips, idéer och konkreta uppgifter att ta med sig in i undervisningen med elever. Målgruppen är högstadiet och gymnasiet men delar av materialet kan även användas i fler åldersgrupper. I boken får vi tips på dikter att utgå ifrån och genomgångar av grundbegrepp, stilfigurer och rimmönster. Jenny rekommenderar att utgå från elevernas egen förförståelse om vad poesi är och starta därifrån. Tillsammans kan man räta ut frågetecken och få en gemensam bild av vad poesi kan vara genom att både läsa och skriva poesi. Vi får även förslag på olika skrivövningar för att komma igång med att skriva egen poesi. Samplingsdikter och Blackout Poetry är två övningar som föreslås i boken och som vi har använt oss av på Trampolin. Vi kan bara hålla med om att de är två lustfyllda och roliga igångsättare till eget skrivande.

Bearbetade klassiker

Boken Guide till bearbetade klassiker. Arbeta med klassiker i undervisning av unga och vuxna är skriven av Linda Odén som är gymnasielärare i svenska, sva, engelska och historia. I boken berättar hon om sina kunskaper och erfarenheter av att arbeta med bearbetade klassiker i undervisningen för att få mindre läsvana elever, eller de som har begränsade kunskaper i svenska, att upptäcka och bekanta sig med klassiker. Arbetet kopplas till skolans kursplaner i olika stadier och tar upp förslag på hur man kan jobba med organisering av läsningen, genomförande och efterarbete. I det förberedande arbetet beskrivs bland annat litterära begrepp, i genomförandet under läsningen lyfts läsloggar och boksamtal, och i redovisningsdelen efter läsningen ges förslag på skriftliga och muntliga uppgifter.

I serien Vilja Guide ingår även Guide för boksamtal för alla av Maria Agdler, Guide för boksamtal för SFI av Josefin Schygge samt Guide till lättlästa bilderböcker av Toura Hägnesten m.fl.

Sök inlägg

Filtrera