Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Från idé till invigning – Berättelsen om Sandvikens litteraturhusprojekt

Omslag Från idé till invigning”Utgångspunkten för resan var att vi var många som delade ett stort engagemang för och flera års erfarenhet av att arbeta med läs- och språkstimulerande verksamhet för barn och unga. Vi delade också övertygelsen om att essensen i våra strävanden var alla barns rätt att få uttrycka sig, bli lyssnade på och bli tagna på allvar.”

Så skriver Åsa Wirén Jonsson i sitt förord till skriften Från idé till invigning – Berättelsen om Sandvikens litteraturhusprojekt som publiceras nu i maj 2015.

Från början var skriften tänkt att utgöra enbart en utvärdering till Statens Kulturråd, som varit med och finansierat litteraturhusprojektet under tre år. Efterhand växte tanken fram att göra en skrift som kan komma till nytta för andra som står i startgroparna för att dra igång ett projekt, samtidigt som den ger en fördjupning kring verksamhetens bakgrund för våra studiebesökare och andra intresserade. Cecilia Klang har skrivit texten och intervjuat ett antal nyckelpersoner i projektet.

I berättelsen diskuteras begreppet litteraturhus och tiden före projektstart då idén om ett litteraturhus i Sandviken föddes beskrivs.

Den resa som sedan påbörjades skildras och de svårigheter som etablerandet av en helt ny verksamhet kan innebära belyses. Några faktorer som ledde till framgång och måluppfyllelse lyfts avslutningsvis fram.

Välkommen att ladda ner och läsa hela berättelsen nedan.

Från idé till invigning – Berättelsen om litteraturhusprojektet

Avslutningen i Åsa Wirén Jonssons förord känns lämplig att avsluta även detta blogginlägg med:

”Vi vill skapa ett engagemang i hela samhället för alla barn och ungas möjligheter att uttrycka sig och utveckla sina språkliga förmågor. Vi hoppas att berättelsen om vårt projekt ska inspirera dig som läser och välkomnar dig att samarbeta med oss!”

 

 

Sök inlägg

Filtrera