Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Följ oss!

I och med covid-19 stannade all kultur av och vi blev uppmanade att använda oss av digitala verktyg. Det gjorde vi liksom många andra och sociala medier svämmade över av desperata kulturutövare som försökte nå ut till allmänheten.

Under våren gjorde vi på Trampolin flera filmer riktade till barn och vi genomförde en digital bokcirkel för vuxna. Trots det kände vi oss frustrerade över situationen, för under en helt vanlig vår hade vi haft aktiviteter för barn, tagit emot studiebesök, varit med och föreläst i olika sammanhang och besökt platser i regionen för att inspirera till att skapa och berätta med barn. Helt plötsligt var det endast genom en dator vi skulle kommunicera med omvärlden. Allt kändes mycket märkligt med tanke på att vår verksamhet bygger på mänsklig kontakt.

När handlingsförlamningen hade släppt kunde vi ändå se det positiva med att vi fick tid för eftertanke och möjlighet att planera och fördjupa olika projekt. Det vi också insåg var att det kan finnas ett värde att visa delar av vår verksamhet även i vardagen.

Vad gör vi egentligen?

Därför startade vi Instagramkontot litteraturhuset_trampolin, för att bjuda in er till att ta del av vår vardag. Ett Instagramkonto berättar såklart inte allt men det visar ändå lite av vår verksamhet som inte riktigt passar in i våra övriga kanaler. I vårt regionala uppdrag handlar det om att sprida våra arbetssätt och metoder, och genom ett Instagramkonto och sociala medier hoppas vi få fler att upptäcka vår verksamhet utöver vår blogg, hemsida och nyhetsbrev där vi skriver mer utförligt om vårt arbete.

Genom Instagramkontot litteraturhuset_trampolin vill vi nå ut till fler medborgare i Sandvikens kommun men även till er utanför kommunens gränser. Litteraturhuset Trampolin är inte bara en kommunal angelägenhet utan som Sveriges enda litteraturhus för barn och unga finns det även ett intresse i hela landet. För oss är det även viktigt att nå ut till så många yrkesverksamma inom området som möjligt.

Nätverka

Genom Instagram möjliggör det att på ett enkelt sätt hålla kontakten eller skapa nya kontaktnät med bl.a. författare, kulturhus, bokförlag, lärosäten och andra kulturutövare. Vi har bland annat i nuläget samarbeten med Region Sörmland och Ordkonst i Finland och ett Instagramkonto synliggör vår verksamhet och är ett sätt att kommunicera med vår målgrupp. Det är en form av att “nätverka” vilket är viktigt för oss eftersom det ingår bl.a. i våra arbetsuppgifter att arrangera seminarier med spännande föreläsningar och författarbesök för barn och unga. Positiva reaktioner sprids som “ringar på vattnet” och i nuläget är Instagram det naturliga valet eftersom det är möjliggör att nå ut till många med enkla medel.

Instagram och litteraturprojekt

Vi provar också att använda oss av Instagram i olika litteraturprojekt för att kommunicera med skolklasser. Ett exempel är vårt nya litteraturprojekt Kiosken som riktar sig till förskolan. Barnen på förskolan får uppleva en föreställning inspirerad av bilderboken Kiosken av Anete Melece och sedan får de med sig ett exemplar av boken tillbaka till förskolan. Tillsammans med boken skickar vi även ut material och förslag på skapande. Genom litteraturprojekt_kiosken kan vi sedan agera och kommunicera med barnen och förhoppningsvis kommer förskolorna att skicka bilder på barnens skapade föremål som vi kan publicera på kontot. Det här är något som vi börjar med i höst och vi kommer att berätta mer om utfallet längre fram. På Trampolin är skapande och berättande i fokus och vi anser att vi kan använda sociala medier för att sprida berättandet i olika former och vi hoppas vi kan fortsätta inspirera.

Så nu!

Ta upp mobilen och följ oss på Instagram!

Vi ses!

Sök inlägg

Filtrera