Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Fantasifabriken

Nästa vecka drar verksamheten igång på allvar här på Litteraturhuset Trampolin. Förutom att det är startvecka för höstens program för förskola och skola så börjar vår öppna verksamhet igen efter semestern. En nyhet för barn 3-5 år och deras vuxna är Fantasifabriken, ett koncept som vi har arbetat fram tillsammans med kulturskola och bibliotek. Vi är glada över att äntligen kunna dra nytta av de fantastiska resurser som finns i Sandvikens Kulturcentrum och få möjlighet att oftare väva ihop fler estetiska uttrycksformer i berättandet än vi tidigare gjort i den öppna verksamheten.

I Fantasifabriken vill vi undersöka hur vi kan inspirera till eget skapande och berättande genom att inleda med gemensamma musik-, drama- eller sagostunder där stort fokus ligger på barns delaktighet. Det här är något vi har prövat i flera olika former när det gäller program för skola och förskola, men det har av olika anledningar varit svårare att genomföra i den öppna verksamheten där besökare har droppat in vid olika tidpunkter och introduktion och inspiration kring dagens aktivitet har behövt förmedlas till varje enskild individ. I Fantasifabriken stämplar alla in (med en riktig stämpel såklart!) vid samma tidpunkt och tillsammans låter vi oss sedan inspireras på olika sätt.

Just nu håller vi på med de sista förberedelserna för det första temat som är Robotar. Då kommer vi bland annat att undersöka hur robotar rör sig, hur de låter och vad de kan göra. Vi kommer att sjunga sånger, röra på kroppen, bygga enkla robotdräkter och använda iPads för att höra hur vi låter med robotröst.

Vi återkommer med rapport om hur det går!

Sök inlägg

Filtrera