Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

En sekund i taget – ett litteraturprojekt

Under våren har högstadieelever i Sandvikens kommun bjudits in till ett projekt kring ungdomsboken En sekund i taget av Sofia Nordin. Projektet är framtaget av Litteraturhuset Trampolin i samarbete med barn- och ungdomsbibliotekarier på Kulturcentrum i Sandviken och syftar till att stimulera elevers läslust och läsförståelse genom att koppla litteratur och lässtrategier till eget skapande. Genom att arbeta med olika estetiska uttrycksformer som bild, film, drama och musik i samband med läsningen, är vår förhoppning att eleverna ska få en djupare förståelse och ett mer lustfyllt lärande.

En sekund i taget

Varje anmäld klass startar projektet med en halvdag på Litteraturhuset Trampolin med fokus på litteratur, film och berättande. Boken introduceras genom att eleverna får se en specialgjord filmatisering av det inledande kapitlet. Filmen är gjord av Ida Thomasdotter och den visar hur huvudpersonen Hedvig ser hela sin familj och kanske hela världen dö i en hemsk feber. Men vad händer sedan?

En sekund i taget Trampolin 2

En sekund i taget bildmanusEleverna får i uppgift att gruppvis förutspå den fortsatta handlingen, göra ett enkelt bildmanus och skapa en egen film. Till sin hjälp har de bildmanusrutor, en iPad och några föremål som förekommer i boken. Föremålen är tänkta att kunna fungera som inspiration och/eller rekvisita i filmen, men vad de har för roll i boken får eleverna själva fundera ut.

En sekund i taget FöremålPå vilket sätt kan en pannlampa, en mobiltelefon, en utriven sida ur en kartbok och en kaffemugg med läppstiftsrester och intorkat kaffe föra handlingen vidare? På väldigt många olika sätt har det visat sig!

En sekund i taget film

Dagen avslutas med att vi gemensamt tittar på de skapade filmerna, och varje gång förundras vi över hur olika de blir trots att alla utgår från samma berättelse.

Handledning En sekund i tagetEfter besöket får klassen med sig en uppsättning böcker och en lärarhandledning med samtalsfrågor och olika förslag på uppgifter för eget skapande. Samtalsfrågorna kan användas som ett komplement till elevernas egna frågor i boksamtal eller loggskrivande och uppgifterna för eget skapande är tänkta som en inspiration och kan utvecklas eller förenklas utifrån klassens eller enskilda elevers behov och förutsättningar.

Åtta klasser deltar i projektet i vår och vi har hittills fått många positiva reaktioner från både elever och lärare. Nu återstår bara att utvärdera arbetet ordentligt och göra eventuella omarbetningar innan vi sätter igång igen i höst.

 

 

Sök inlägg

Filtrera