Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

En ny öppen förskola i Sandviken

Förra året öppnade en ny öppen förskola i stadsdelen Nya bruket i Sandviken och Trampolin var tillsammans med biblioteket med i uppstartsprocessen. Verksamheten är en del av kommunens CTC-satsning Spira, vars syfte är att på lång sikt förbättra barns och ungas uppväxtvillkor. En av nycklarna i Spira är den sociala utvecklingsstrategin som handlar om att skapa tillhörighet för barn och unga genom delaktighet, lärande och positiv bekräftelse. Läs mer om Spira här.  

Trampolins roll i uppbyggnaden av den öppna förskolan var att ge tips och idéer kring rummets utformning och att inspirera till att arbeta läs- och språkutvecklande genom högläsning, dramatisering och skapande. Tillsammans med personal från biblioteket byggde vi upp ett kapprumsbibliotek med möjlighet för besökarna att på ett enkelt sätt läsa och låna hem böcker.

Vi delade även ut bokstartspaket med bokgåvor och information om tidig läs- och språkutveckling till alla familjer som kom dit.

Vi erbjöd även flera interaktiva sagostunder där vi berättade, högläste och skapade med inspiration från pek- och bilderböcker.

Den öppna förskolan drivs idag av en förskolepedagog och personal från kommunens Familjecentral, och har öppet en förmiddag i veckan.

Sök inlägg

Filtrera