Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Djupdyk i barnrätt i sommar

En viktig del i Trampolinmodellen är vårt arbete med barns delaktighet och inflytande, och vi vill därför tipsa om en bok om barnrättsarbete som kom ut i våras. Boken är skriven av Åsa Ekman som har närmare 20 års erfarenhet av arbete med barnrättsfrågor. Hon arbetar som barnrättskonsult och har nu samlat sina erfarenheter och kunskaper i boken Barnets rättigheter. Barnkonventionen i förskolan. Boken är lättläst och konkret och vi tror att den kan vägleda många.

I boken beskrivs Åsa Ekmans egen modell för hur vi kan stå på barnen sida och fullfölja de skyldigheter vi har gentemot barnen utifrån barnkonventionen. Modellen bygger på att arbeta upp en struktur för barns delaktighet och inflytande i sitt förarbete, under själva aktiviteten, och i efterarbetet. Att vi alltså ska sträva efter att ha ett reflekterande synsätt och en metod för hur vi väver in detta före, under och efter alla de aktiviteter vi gör och i alla de beslut vi tar. Fördelen med att strukturera upp sitt barnrättsarbete är att det inte blir någonting som man arbetar med vid enstaka tillfällen, utan att det istället genomsyrar hela ens arbetssätt.

” Om jag får önska en sak av dig som nu håller i den är boken, är det att du reflekterar kring samhällets, förskolans och din egen barnsyn. Om jag får önska två saker, är det att du hela tiden ställer dig frågan: Vad tycker barn om det här? Sedan hoppas jag att du också frågar barnen. Min sista önskan är att du fortsatt ställer dig på barnets sida och står upp för rättigheterna, för och tillsammans med barnet ”

Barnets rättigheter. Barnkonventionen i förskolan, sid. 11

Boken tar upp kluriga frågor om barnsyn, arbetskultur och vardagssituationer. Vilken är vår barnsyn? Hur ser maktpositionen mellan barn och vuxna ut? Kan vi tycka olika om vad som är bäst för ett enskilt barn? Vilka ”sanningar” finns i personalgruppen och kommunen? Vilka barn ”är” på ett visst sätt? Använder vi oss av skendemokrati, dvs. att fråga barnen för frågandets skull utan tanke att sen använda oss av barnens erfarenheter, kunskaper eller åsikter? Detta är utmanande frågor att närma sig och diskutera i det arbete som vi hela tiden behöver utveckla och reflektera kring.

Varje kapitel avslutas med diskussionfrågor och förslag på praktiska övningar som man kan göra tillsammans med barn i förskolan. Många övingar är kopplade till skapande vilket vi på Trampolin tycker är extra inspirerande, exempelvis finns en övning som handlar om att rita, måla och bygga sina egna superhjältar/barnrättshjältar. Det låter ju himla kul!

Återkommande i boken är det här med barnsyn. Genom historien så har synen på barn förändras. Utgångspunkten för hur vi skapar, styr och organiserar vår verksamhet för barn och unga, bygger på hur vi som samhälle och människor ser på barn idag.

Efter att Åsa Ekman läst vår bok om Trampolinmodellen gav hon oss ett konkret tips. Det var att formulera vår barnsyn i en lista riktad till barnen för att göra den konkret och synlig. Så det gjorde vi. Nu är vår barnsyn nedskriven i form av tio meningar på en affisch i vår entré. Vi har en ambition om att presentera den på ett mer spännande och tillgängligt sätt så att den blir mer livfull, men så här ser den ut just nu.

I arbetet med att formulera vår barnsyn väcktes många insikter. Att vårt engagemang för barnets rättigheter är väldigt starkt och att vår barnsyn går som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Att vår barnsyn bygger på våra grundperspektiv, vägleder oss i vardagen och hjälper oss i våra olika beslut. Att ha den formulerad gör det tydligt för både oss och våra besökare vad Trampolin är och vad de kan förvänta sig av oss. Ett väldigt bra tips, som vi ger vidare till er!

Sök inlägg

Filtrera