Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Dela läslust i Sandviken

Dela läslust är ett gemensamt utvecklingsprojekt för folkbiblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län. Projektet vill stärka kunskaperna om det läsfrämjande arbetet på biblioteken och göra skillnad för såväl befintliga som nya besökare.

Projektet vill dra nytta av erfarenheterna som kom fram i det gemensamma KUB-projektet, då föreläsningsdagar och formella utbildningar varvades med arbetsplatsbaserat lärande och lokala processer.

Efter projektet hoppas de regionala biblioteksverksamheterna i de respektive länen att såväl deras egna organisationer som kommunbiblioteken ska arbeta mer strategiskt vad gäller den läsfrämjande verksamheten.

I projektet ingår tre nivåer:

  • Ett gemensamt basspår med fyra heldagar erbjuds alla medarbetare i de fyra länen. I basspåret ingår också två chefsseminarier.
  • Lokala utvecklingsprocesser på respektive kommunbibliotek.
  • Lärtillfällen som stöttar de lokala utvecklingsprocesserna genomföras av länsbiblioteken utifrån behovsinventeringar.

Basdag 1: Läsfrämjande och styrdokument genomfördes i september 2015. Dagen inleddes med den inspirerande föreläsningen ”Livets mening är att göra revolt mot det absurda” av Stina Oscarson. Jenny Nilsson från Svensk biblioteksförening pratade om ”Läsfrämjande i bibliotekslaget och de internationella biblioteksmanifesten” och Jonas Andersson från Statens kulturråd berättade om sin kunskapsöversikt Med läsning som mål. Om metoder och forskning på det läsfrämjande området.

Med läsning som målJust Jonas Anderssons kunskapsöversikt (läs mer om den här) har spelat en viktig roll i den lokala utvecklingsprocess som vi i Sandviken inledde i oktober 2015. Processen kallar vi ”Strategiskt arbete barn, unga, bibliotek, skola” och syftar till att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan samt utvärdera och analysera det samarbete som pågår mellan Litteraturhuset Trampolin och Sandvikens folkbiblioteks barn- och ungdomsverksamhet. Folkbibliotekets verksamhet genomförs i Kulturcentrum, samt vid filialerna i Björksätra, Järbo, Storvik, Åshammar och Österfärnebo. I processen vill vi tillägna oss ny kunskap samt tillsammans planera för fortsatt verksamhet.

I vår lokala utvecklingsprocess har vi hittills genomfört tre seminarier. Vid det första presenterade Litteraturhuset Trampolin utgångspunkterna för verksamheten och vi diskuterade hur vi alla arbetar med barn från 0-5 år. Vid det andra seminariet presenterade ett par av våra medarbetare hur de arbetat med skolbiblioteksverksamhet och vi pratade om barn i skolåldern (6-18 år). Vid det tredje seminariet sammanfattade vi idéer och erfarenheter från de tidigare tillfällena och utsåg en arbetsgrupp med två representanter vardera från Litteraturhuset, barnavdelningen och filialerna som ska ansvara för samordningen av den lokala utvecklingsprocessen.

Några konkreta resultat (bl.a. ett gemensamt Nalle-tema 2016 och ett samarbete med skolan kring deras Läslyft-satsning och ett fortbildningstillfälle för föräldrar) har redan kommit ut ur processen. Det långsiktiga och strategiska arbetet har inletts genom att vi sammanställt alla de aktiviteter vi redan genomför på det läsfrämjande området (många!) och tagit fram en projektplan för 2016. Nästa steg blir att analysera sammanställningen och gemensamt bestämma vilka aktiviteter och målgrupper vi ska satsa på och hur dessa ska marknadsföras.

Basdag 2: Läsfrämjande och mångspråk genomfördes i februari 2016 med föreläsare från bl.a. Biskopsgården och Huddinge. Mångspråksperspektivet är något som vi förstås kommer att ha med oss i det framtida utvecklingsarbetet. Det känns väldigt roligt att vara igång och vi hoppas att  vår gemensamma satsning kommer att stärka läs- och språkutvecklingen hos våra barn och ungdomar i Sandviken.

Baree - Murgårn (9)

Sök inlägg

Filtrera