Om FANTASIFULLA MAGISKA SAGOLIKA LEVANDE SKAPANDE LEKFULLA UTFORSKANDE Litteraturhuset Trampolin

Boktips: Litteraturens kraft

Vill du veta mer om shared reading och hur det går till att leda en läsgrupp?

För några veckor sedan hade jag turen att få delta i en kurs i shared reading för barn och unga som Region Uppsala anordnade. Ledaren för kursen var läsledaren och shared reading – utbildaren Henrik Wig som har många års erfarenhet av att leda olika läsgrupper.  För mig var kursen otroligt givande och jag fick många insikter och tankar kring hur jag kan utveckla mig själv som ledare och hur jag kan förmedla glädjen och intresset för litteraturen bland barn och unga. Vilka texter ska jag välja? Hur läser jag texten? Hur ställer jag öppna frågor? Hur blir jag en bättre lyssnare? Henrik Wig var otroligt inspirerande och han gav oss deltagare många tips och råd för att utvecklas som läsledare.

Uppfylld av dagen läste jag genast Henrik Wigs bok Litteraturens kraft erfarenheter av shared reading utgiven av BTJ förlag. Det här är en bok som jag varmt rekommenderar. I boken delar han med sig av sina erfarenheter som läsledare och den innehåller många exempel från olika läsgrupper och även tips på texter och dikter som passar i sammanhanget. Hur startar man en läsgrupp och hur fungerar shared reading med olika målgrupper. Vad ska jag tänka på som ledare av en grupp i shared reading? Går det att få den läsovane ett bli intresserad av litteratur? Går det att ”läka sig själv” genom samtal utifrån en text? Går det att läsa med den som inte kan språket?

Utifrån sina erfarenheter beskriver Henrik Wig ingående vad som hände i olika läsgrupper och hur deltagare reagerade och hur de upplevde läsningen och hur det påverkade dem. Vad hände tex. i en läsgrupp med deltagare i annat modersmål än svenska eller i en grupp inom psykiatrin? Hur gick det med läsgruppen inom kriminalvården eller med personalen på biblioteket? Det är spännande läsning för den som är intresserad av ledarskap och litteratur och Henrik räds inte att ta upp olika utmaningar med att leda en läsgrupp. I alla grupper kan det uppstå situationer som man som ledare inte har räknat med och han ger värdefulla råd utifrån sina egna erfarenheter vilket gör boken så intressant.

Katarina Eriksson

Sök inlägg

Filtrera